Podstawowe informacje

Od 11 lipca 2013 roku podstawowym aktem prawnym obowiązującym w branży kosmetycznej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych. Głównym celem Rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego. W myśl tego rozporządzenia (art. 8) każdy z podmiotów zajmujący się produkcją kosmetyków, zobowiązany jest do wdrożenia Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), zgodnie z normą ISO 22716:2007.

Norma ta jest normą zharmonizowaną, uznaną przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN. Polskie wydanie normy to PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”. Przewodnik ten zawiera wytyczne dotyczące personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców i materiałów opakowaniowych, produkcji, wyrobu gotowego, laboratorium kontroli jakości, podwykonawstwa, reklamacji i wycofań z rynku, auditów wewnętrznych oraz dokumentacji.

Korzyści z certyfikacj

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS SA oferuje producentom kosmetyków certyfikację Dobrych Praktyk Produkcyjnych na zgodność z normą ISO 22716.

Do głównych korzyści, jakie niesie ze sobą certyfikacja systemu niewątpliwie należy:

  • przygotowanie firmy do inspekcji jednostek nadzorujących,
  • wzrost wartości marki,
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej w branży,
  • wzrost zaufania klientów.