Na czym polega certyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej?

Certyfikacja polega na zweryfikowaniu, czy dane urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/30/UE (w skrócie EMC) i odpowiednich norm z ta dyrektywą zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać udostępnione do sprzedaży/użytkowania na obszarze Europy.

Każdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel w UE jest zobligowany poddać dane urządzenie ocenie zgodności i oznaczyć je znakiem CE. Dyrektywa EMC określa procedury oceny zgodności, które wytwórca może wybrać do certyfikacji swoich wyrobów:

  • moduł A - wewnętrzna kontrola produkcji,
  • moduł B - badania typu UE.

Procedury opisane są w załączniku II (moduł A) i w załączniku III (moduł B) dyrektywy.

W ocenie zgodności przy zastosowaniu moduł B uczestniczy jednostka notyfikowana.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2014/30/UE?

Zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE każde urządzenie musi osiągać odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej, czyli zdolności do zadowalającego działania w środowisku elektromagnetycznym, bez powodowania nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych w stosunku do innych urządzeń działających w tym środowisku. Urządzeniem określa się w tym przypadku:

  • aparaturę, czyli każde gotowe urządzenie lub kombinację urządzeń, udostępnioną na rynku jako odrębna jednostka funkcjonalna, przeznaczoną dla użytkownika końcowego, która może wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne lub jest podatne na takie zaburzenia;
  • instalację stacjonarną, czyli szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury oraz w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane, instalowane i których przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w z góry określonym miejscu.

Więcej szczegółów w Zakresie stosowania dyrektywy EMC.

Jak przebiega certyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej z PRS?

Realizujemy oceny zgodności z dyrektywą EMC obejmujące zjawiska wymienione w dyrektywie oraz grupę wyrobów, które mogą powodować zaburzenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zaburzenia.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.