Podstawowe informacje

EN 15224 jest międzynarodowym, resortowym standardem systemu zarządzania jakością w branży medycznej.

Ma on zastosowanie we wszystkich organizacjach medycznych: badawczych, kształceniowych oraz tych, które realizują procesy kliniczne bezpośrednio związane z pacjentem, czyli laboratoriach, pracowniach diagnostycznych, klinikach, szpitalach, ambulatoriach, specjalistycznych i podstawowej opiece zdrowotnej. Wymagania tego standardu opierają się na wymaganiach ISO 9001 - System zarządzania jakością.

Norma 15224 pomaga stworzyć organizacjom odpowiednie warunki do opieki medycznej, działalności naukowo-badawczej, kształceniowej, jak również dla ochrony informacji, szczególnie danych wrażliwych dotyczących pacjenta, chronionych prawami pacjenta, przepisami o ochronie danych osobowych. Jest to standard uwzględniający specyfikę tej trudnej branży, której zadaniem jest ochrona zdrowia i życia człowieka.

Korzyści z certyfikacji

Skuteczny system zarządzania jakością w branży medycznej:

  • zapewnia, że przedsiębiorstwo medyczne posiada strategię rozwoju, analizuje ryzyko funkcjonowania, decyzje opiera o informacje z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, racjonalnie gospodaruje posiadanymi zasobami,
  • demonstruje wiarygodność i zaufanie do organizacji jako instytucji, która dba o bezpieczeństwo finansowe dzięki analizie ryzyka procesów biznesowych oraz stosowaniu odpowiednich do tych ryzyk zabezpieczeń,
  • zapewnia komfort pacjentom, pracownikom, partnerom biznesowym i innym zainteresowanym stronom przez budowanie świadomości, że systemy przetwarzania informacji wrażliwych są bezpieczne,
  • wskazuje, że organizacja funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • informuje, że zidentyfikowane procesy kliniczne są nadzorowane dzięki ocenie ryzyka, która jest punktem wyjściowym do skutecznego zarządzania jakością, doskonalenia organizacji oraz bezpieczeństwa procesu diagnostyczno-leczniczego pacjentów,
  • wskazuje, że organizacja posiada świadomych, pewnych swoich decyzji i kompetentnych menadżerów.