Podstawowe informacje

ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego - określa wymagania, które mają wspierać przedsiębiorstwa zainteresowane osiąganiem i wykazywaniem wyraźnych efektów działalności środowiskowej poprzez nadzorowanie wpływu swoich działań, wyrobów i usług na środowisko. Dla skutecznych działań ukierunkowanych na ochronę środowiska konieczne jest ich prowadzenie właśnie w ramach uporządkowanego systemu zarządzania środowiskowego, który może być stosowany przez każdą organizację, niezależnie od jej wielkości, formy i rodzaju prowadzonej działalności.

Norma ISO 14001 to instrument ochrony środowiska funkcjonujący w oparciu o międzynarodowe standardy, którego wdrożenie stanowi potwierdzenie konsekwentnego zaimplementowania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Celem systemu środowiskowego opartego na normie ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.

Korzyści z certyfikacji

  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko,
  • wyznaczenie celów środowiskowych i konsekwentne dążenie do ich realizacji,
  • redukcję kosztów związanych ze środowiskiem,
  • określenie zasad nadzoru nad działaniami operacyjnymi i sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • poprawienie wizerunku firmy jako organizacji proekologicznej,
  • zintegrowanie działań związanych z ochroną środowiska z działaniami związanymi z nowoczesnym zarządzaniem,
  • podniesienie świadomości ekologicznej wśród pracowników.