PRS CERTYFIKACJA

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 75 11 273
fax: +48 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72