Zgodnie z zapisami ustawy o Polskim Rejestrze Statków S.A., celem działalności PRS jako towarzystwa klasyfikacyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.
Przedmiotem działalności PRS jest w szczególności:

  • klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
  • wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
  • prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów,
  • prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.


PRS prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, w formie spółki prawa handlowego oraz za granicą, w formie:

  • zagranicznych oddziałów,
  • spółek prawa lokalnego,
  • przedstawicielstw i placówek.