Charakter działalności PRS w sposób zwięzły ujmuje nasza Misja:

PRS (Polski Rejestr Statków S.A.) jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która - kierując się interesem publicznym - poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

Działalność, którą prowadzi PRS, można podzielić na poniższe zasadnicze grupy:

 • Nadzory na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy, konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
  • statków morskich,
  • statków śródlądowych, łodzi i jachtów,
  • okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa,
  • konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych,
  • kontenerów,
  • materiałów i wyrobów,
  • firm serwisowych i wytwórni.
 • Certyfikacja wyrobów i osób na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.
 • Certyfikacja systemów zarządzania.
 • Rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy techniczno-finansowe).
 • Szkolenia (seminaria, konferencje).
 • Badania i rozwój (działalność naukowo-badawcza).