PRS od wielu lat organizuje seminaria naukowe. Są one ważnym elementem rozwoju naukowego PRS i pozwalają na wymianę wiedzy na aktualne i istotne dla gospodarki morskiej tematy. Prelegentami na seminariach są m.in. przedstawiciele administracji (Ministerstw, Urzędów Morskich) i świata nauki (Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego, Akademii Morskich), a także przedsiębiorstw branży morskiej.

Seminaria
FIT FOR 55 Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego
Seminarium Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych w portach
Seminarium Cyberbezpieczeństwo jako element bezpiecznej eksploatacji statku, Gdańsk 2020
Seminaria z lat wcześniejszych