Misją Polskiego Rejestru Statków S.A. jest m.in. tworzenie standardów technicznych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

Skupiając się na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, Polski Rejestr Statków S.A.  jest otwarty na innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na ulepszenie obecnych i tworzenie nowych usług, zgodnych z aktualnym popytem na rynku branży morskiej.

Zapraszamy do udziału w konkursach o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z PRS, których tematyka jest związana z działalnością naszej spółki.

Według przyjętego kryterium kwalifikującego do udziału w konkursach na podstawie statusu przedsiębiorcy, Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem innym niż MŚP (dużym). Zapraszamy zainteresowanych do współpracy w realizacji projektów w ramach konsorcjum.

Wykaz aktualnych konkursów znajduje się w linku: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

Zapraszamy naszych klientów do współpracy w ramach projektu ARP Spektrum - informacje poniżej.

Projekty w realizacji
Horizon Europe 2023-2024
Współpraca w ramach projektu ARP - Spektrum
Horizon Europe 2021-2022