Szkolenie: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane systemy zarządzania, uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie roli przywództwa i pełnomocnika w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu zintegrowanego systemu zarządzania

Grupa docelowa: Pełnomocnicy lub kandydaci na pełnomocnika ds. ZSZ, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 Termin 

16-18.10.2024, 3 dni, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

1 499 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Dorota Halicka – doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Auditor w Polskim Rejestrze Statków S.A., szkoleniowiec, ekspert współpracy międzynarodowej w wymianie informacji o podatkach pośrednich i bezpośrednich, z wykształcenia politolog, środowiskowiec, z zamiłowania jakościowiec.

 Program szkolenia: 

 • Test ze znajomości norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – forma anonimowa w celu efektywności dalszego szkolenia;
 • Przywództwo i rola Pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania;
 • Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:
  • najważniejsze zasady zarządzania,
  • identyfikacja klientów i ich oczekiwań,
  • zarządzanie procesowe,
  • kontekst organizacji,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • wymagania prawne,
  • strony zainteresowane.
 • Tworzenie polityki ZSZ w Organizacji: - polityka jakości, środowiska, bhp;
 • Wymagania i interpretacja norm:
  • 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 - analiza norm, omówienie podstawowych pojęć normatywnych, zrozumienie normy w odniesieniu do ZSZ.
 • Audity wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania: (ćwiczenia- samodzielne przeprowadzenie auditu pod nadzorem prowadzącego): 
  • dobór i szkolenie auditorów wewnętrznych,
  • cele i plan audytów,
  • audity zintegrowane czy osobno na każdą normę,
  • przebieg auditu.
 • Certyfikacja ZSZ, przygotowanie pracowników i organizacji w procesie certyfikacji
 • Test sprawdzający/ kwalifikujący do pełnienia obowiązków Pełnomocnika ZSZ w Organizacji.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.