Szkolenie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością działania wg normy ISO 22301

Cel szkolenia: Wprowadzenie w zasady auditów wewnętrznych, przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301.

Grupa docelowa:  Szkolenie przeznaczone jest do osób zaangażowanych w budowę, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania ciągłością działania, osób wyznaczonych do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu w organizacji, reprezentantów kierownictwa ds. Systemu Zarządzania BCMS.

 Termin 

27-28.06.2024, 2 dni, godziny 9.00 - 15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Cena regularna

 1290 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Iwona Tchórzewska-Malich – trener z 12-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń m. in. z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeńji, jakością oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcjąstwem informac

    Program szkolenia: 

 • Zadania oraz struktura normy ISO 22301:2019
 • Przegląd procesu normy ISO 22301:2019 i wymagania dotyczące auditów wewnętrznych
 • Wytyczne dotyczące auditu systemu zarządzania wg normy ISO 19011
 • Terminy i definicje dotyczące auditu
 • Zamierzone rezultaty wynikające z normy ISO 22301:2019
 • Czym jest audit systemu zarządzania?
 • Planuj, wykonaj, zaraportuj, zakończ
 • Proces auditu, dowody oraz kryteria
 • Zasady auditu oraz typowe działania związane z auditem
 • Program auditu
 • Cel auditu, zakres i kryteria
 • Obowiązki auditora
 • Rozpoczęcie auditu
 • Przegląd dokumentu, dobór próby oraz plan auditu
 • Dokumenty robocze, przygotowanie listy kontrolnej
 • Spotkanie otwierające, komunikacja oraz zachowanie
 • Weryfikacja informacji oraz rejestracja faktów
 • Generowanie wyników audytu - symulacja audytu
 • Dokumentowanie niezgodności
 • Przygotowanie wniosków z auditu
 • Przeprowadzenie spotkania zamykającego
 • Raport z auditu (typowa zawartość)
 • Przeprowadzenie auditu nadzoru
 • Test

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie dedykowanej.