Szkolenie: "Prace w przestrzeniach zamkniętych"

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z charakterystyką pracy w przestrzeniach zamkniętych.
Po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu testu wiedzy uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

 Termin 

21.03.2024, godziny 9.00-12.00

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru i/lub w formie tradycyjnego wykładu w siedzibie PRS, Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk

 Cena 

369 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Artur Piechowski – doświadczony pracownik PRS, trener w zakresie prac w przestrzeniach zamkniętych

  Program szkolenia: 

  • Zrozumienie, czym jest przestrzeń zamknięta
  • Zagrożenia w przestrzeniach zamkniętych
  • Środki techniczne i ochrony osobistej oraz ich kontrola wizualna
  • Wymagania prawne
  • Dokumentacja
  • Odpowiedzialność personelu
  • Procedury wejścia
  • Procedury wyjścia
  • Asekuracja i środki ratunkowe
  • Test

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie dedykowanej. W razie potrzeby istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.

Więcej informacji: dl@prs.pl