Oferta szkoleń online obejmuje wszystkie rodzaje szkoleń prowadzonych stacjonarnie:

  • w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE
  • dla armatorów
  • z techniki i technologii.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualna oferta szkoleń online
Pełnomocnik ZSZ ISO 9001:2015, PN-EN 15224: 2017, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia - 26-28.04.2022
Szkolenie - Standard IFS HPC – wymagania i podstawy certyfikacji - 10.05.2022
Omówienie wymagań systemu zarządzania ciągłością działania na podstawie ISO 22301 12-13.05.2022
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 18-20.05.2022
Bezpieczeństwo i stateczność statku praktyczne podejście dla armatorów i operatorów 19.05.2022
Szkolenie: "Audytor wewnętrzny IFS HPC"- 26-27.05.2022
Wymagania normy ISO 9001:2015 02.06.2022
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach działalności leczniczej ISO 31000:2018 08.06.2022
Budowa i ocena stanu technicznego kontenera 09-10.06.2022
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301 - 13-14.06.2022
Prace w przestrzeniach zamkniętych 17.06.2022
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 20-21.06.2022
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 - 19-20.07.2022
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 18-20.07.2021
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 19-21.07.2022
Wymagania normy ISO 45001:2018 06.09.2022
Pełnomocnik ds SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 07-08.09.2022
Budowa i ocena stanu technicznego kontenerów 15-16.09.2022
Prace w przestrzeniach zamkniętych 27.09.2022
Auditor wewnętrzny SZBHP wg normy ISO 45001:2018 - 29-30.09.2022
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 11-12.10.2022
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 11-13.10.2022
Wymagania ISO 22000:2018 - 18.10.2022
Auditor wewnętrzny SZBŻ wg ISO 22000:2018 18-19.10.2022
Auditor wiodący SZJ wg normy ISO 9001:2015 - 20-26.10.2022
Inspektor Ochrony Danych w podmiocie działalności leczniczej 08-10.11.2022
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 16-17.11.2022
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 23-25.11.2022
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 06-07.12.2022
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 12-14.12.2022
Prace w przestrzeniach zamkniętych 12.12.2022
Budowa i ocena stanu technicznego kontenerów 15-16.12.2022