Szkolenie - Wymagania Dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS w obowiązkowym raportowaniu ESG

Cel szkolenia: Dzięki niemu dowiecie Państwo się między innymi, czym jest CRS, ESG oraz jakie standardy wspomagają nas w obowiązku raportowania z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Grupa docelowa:

 • analitycy finansowi oraz osoby zajmujące się sprawozdawczością finansową i niefinansową;
 • kontrolerzy finansowi
 • główny księgowi:
 • dyrektorowie finansowi spółek kapitałowych;
 • pracownicy działów relacji inwestorskich, CSR / zrównoważonego rozwoju;
 • pracownicy działów finansowych i inwestycyjnych;
 • osoby pracujące w pionie bankowości korporacyjnej;
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość, controlling i zrównoważony rozwój;
 • osoby zainteresowane tematyką danych niefinansowych.

 Termin 

26.03.2024 r., godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line 

 Koszt 

1099 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Dorota Halicka – doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Auditor w Polskim Rejestrze Statków S.A., szkoleniowiec, ekspert współpracy międzynarodowej w wymianie informacji o podatkach pośrednich i bezpośrednich, z wykształcenia politolog, środowiskowiec, z zamiłowania jakościowiec. Pasjonatka dobrej książki, rocka progresywnego i podróży na wschód.

 Program szkolenia: 

 • Co to jest ESG?
 • Geneza raportowania pozafinansowego – ESG
 • ESG, CSR, Zrównoważony Rozwój
 • ESG w strategii biznesowej
 • Corporate Sustainability Reporting Directive -Dyrektywa CSRD
 • Zakres i kluczowe zmiany względem Non-Financial Reporting Directive
 • Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym oraz istotne terminy
 • Unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju ESRS
 • Omówienie zakresu i wymogów 12stu standardów
 • Zasada podwójnej istotności jako element definiowania zakresu ujawnianych danych
 • Zasada należytej staranności standardów
 • Podstawy przygotowania raportu
 • Taksonomia a wymogi Dyrektywy
 • Zagrożenia i szanse w obrębie wymogów standardów
 • Ćwiczenia

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl