Szkolenie: "Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001"

Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego SZBI normy ISO/IEC 27001. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normy ISO/IEC 27001, sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych SZBI.

Grupa docelowa: Kandydaci na auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji bądź auditorzy innych norm, którzy rozpoczną pracę z SZBI.

 Termin 

13-15.05.2023, 3 dni, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie On-line w formie webinaru

 Koszt 

1 490 PLN netto (+23% VAT) / os.

 Trener 

Iwona Tchórzewska-Malich – trener z 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń m. in. z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, jakością oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcją

 Program szkolenia: 

 • Annex SL – podstawa formalna zmian. Wspólna struktura HLS
 • Zakres stosowania
 • Podstawowe definicje oraz omówienie norm z rodziny ISO
 • Główne wymagania normy ISO/IEC 27001:
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie - Działania odnoszące się do ryzyk i szans
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne oraz cele stosowania zabezpieczeń
  • Ocena efektów działania
  • Doskonalenie
  • Załącznik A omówienie wybranych zabezpieczeń
 • Audit wewnętrzny – definicja, miejsce w systemie zarządzania
 • Program audytów
 • Planowanie i koordynacja działań audytowych
 • Prowadzenie auditów - technika prowadzenia zapisów z auditu
 • Raportowanie
 • Wnoszenie niezgodności
 • Działania poauditowe
 • Test

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl