Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji.

Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe w obszarach, w których realizujemy procesy certyfikacji.

Oferujemy szkolenia w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE:

  • wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO,
  • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania, w tym jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
  • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
  • wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących oceny zgodności produktów,
  • procedury oznakowania CE.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie:
Omówienie wymagań systemu zarządzania ciągłością działania na podstawie ISO 22301 09-10.04.2024
Wymagania Dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS w obowiązkowym raportowaniu ESG 22.04.2024
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2024, ISO 14001:2024 i ISO 45001:2024 23-25.04.2024
Wymagania normy ISO 45001:2024 13.05.2024
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 13-14.05.2024
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 13-15.05.2024
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 10-11.06.2024
Wymagania normy ISO 9001:2024 06.06.2024
Auditor wewnętrzny ISO 9001:2024 18-19.06.2024
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301 27-28.06.2024
Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z ISO 9001:2024 10-11.09.2024
Auditor wewnętrzny ISO 9001:2024 07-08.10.2024
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 10-11.10.2024
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 16-18.10.2024
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 28-30.10.2024
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 12-13.11.2024
Auditor wiodący SZJ wg normy ISO 9001:2024 14-20.11.2024
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2024, ISO 14001:2024 i ISO 45001:2024 25-27.11.2024