Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji.

Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe w obszarach, w których realizujemy procesy certyfikacji.

Oferujemy szkolenia w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE:

  • wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO,
  • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania, w tym jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
  • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
  • wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących oceny zgodności produktów,
  • procedury oznakowania CE.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie:
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w zgodzie z przepisami – RODO - 22-23.04.2021
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 - 26-28.04.2021
Wymagania normy ISO 45001:2018 - 11.05.2021
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2015 - 24-25.05.2021
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 24-26.05.2021
Pełnomocnik ds SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 - 27-28.05.2021
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 01-02.06.2021
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 09-11.06.2021
Mapa procesów podstawą dobrze funkcjonującego systemu zarządzania - 10-11.06.2021
Auditor wewnętrzny systemu HACCP - 24-25.06.2021
Wymagania normy ISO 9001:2015 - 07.07.2021
Inspektor Ochrony Danych w podmiocie działalności leczniczej - 12-14.07.2021