Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji.

Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe w obszarach, w których realizujemy procesy certyfikacji.

Oferujemy szkolenia w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE:

  • wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO,
  • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania, w tym jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
  • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
  • wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących oceny zgodności produktów,
  • procedury oznakowania CE.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie:
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO45001:2018 08-10.12.2021
Wymagania normy ISO 9001:2015 11.01.2022
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 27-28.01.2022
Wymagania normy ISO 45001:2018 01.02.2022
Auditor wewnętrzny SZBHP wg normy ISO 45001:2018 - 22-23.02.2022
Wymagania ISO 22000:2018 - 17.03.2022
Auditor wewnętrzny SZBŻ wg ISO 22000:2018 17-18.03.2022
Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 22-23.03.2022
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 29-31.03.2022
Pełnomocnik ZSZ ISO 9001:2015, PN-EN 15224: 2017, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia - 26-28.04.2022
Omówienie wymagań systemu zarządzania ciągłością działania na podstawie ISO 22301 12-13.05.2022
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 18-20.05.2022
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 23-24.05.2022
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 23-25.05.2021
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 30-31.05.2022
Wymagania normy ISO 9001:2015 02.06.2022
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach działalności leczniczej ISO 31000:2018 08.06.2022
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301 - 13-14.06.2022
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 - 19-20.07.2022
Wymagania normy ISO 45001:2018 06.09.2022
Pełnomocnik ds SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 07-08.09.2022
Auditor wewnętrzny SZBHP wg normy ISO 45001:2018 - 29-30.09.2022
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 11-12.10.2022
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 11-13.10.2022
Wymagania ISO 22000:2018 - 18.10.2022
Auditor wewnętrzny SZBŻ wg ISO 22000:2018 18-19.10.2022
Auditor wiodący SZJ wg normy ISO 9001:2015 - 20-26.10.2022
Inspektor Ochrony Danych w podmiocie działalności leczniczej 08-10.11.2022
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 16-17.11.2022
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 23-25.11.2022
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 06-07.12.2022
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 12-14.12.2022