Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji.

Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe w obszarach, w których realizujemy procesy certyfikacji.

Oferujemy szkolenia w zakresie systemów zarządzania i przepisów UE:

  • wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO,
  • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania, w tym jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
  • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
  • wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących oceny zgodności produktów,
  • procedury oznakowania CE.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, którego Państwo poszukujecie, skontaktujcie się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Aktualnie w ofercie:
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 23-25.05.2023
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 30-31.05.2023
Wymagania normy ISO 9001:2015 02.06.2023
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 06-07.06.2023
Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 - 19-20.06.2023
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 21-23.06.2023
Pełnomocnik ds SZJ zgodnego z ISO 9001:2015 07-08.09.2023
Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 11-12.10.2023
Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001 11-13.10.2023
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania 16-18.10.2023
Auditor wiodący SZJ wg normy ISO 9001:2015 - 16-22.11.2023
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 16-17.11.2023
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 22-24.11.2023