Szkolenie: Wymaganie konstrukcyjne, materiałowe, przeciwpożarowe i ergonomiczne wyposażenia wnętrza statku

Cel szkolenia: zdobycie niezbędnej wiedzy z wymagań konstrukcyjnych, materiałowych, przeciwpożarowych i ergonomicznych wyposażenia wnętrza statku.

 Termin 

19.09.2024, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru i/lub w formie tradycyjnego wykładu w siedzibie PRS

 Koszt 

 1390 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Iwona Gibas - Specjalista Techniczny Inspektoratu Kadłubowo-Technologicznego PRS

Program szkolenia:

  1. Podział pomieszczeń i stref na statku wg Konwencji SOLAS i przepisów PRS, klasyfikacja.
  2. Bierna ochrona ppoż. -wykonywanie izolacji grodzi, prac przy przepustach, drobne okablowanie przyłączeniowe.
  3. Drogi ewakuacyjne: szerokość dróg, przejść, drzwi, przejść pomiędzy urządzeniami i meblami oraz wysokość pomieszczeń, akustyka pomieszczeń etc.
  4. Ergonomia mebli: wymiarowanie, wyposażenie stanowisk roboczych, wysokość blatów, półek, organizacja przestrzeni do spania oraz garderoby, meble w kabinach i na korytarzach (ILO Convention).
  5. Dopuszczalne materiały wyposażenia wg Konwencji SOLAS i Przepisów PRS:wyłożenia podłóg, drzwi, meble drewniane, tapicerowane, materiały palne, wymagania niepalności, szalunki ścienne i sufitowe, instalacje rurociągowe, kanały wyciągowe w poszczególnych strefach na statkach pasażerskich i handlowych.
  6. Elementy Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (Kodeks FTP 2010 – IMO).
  7. Omówienie Dyrektywy w sprawie wyposażenia morskiego (MED – Marine Equipment Directive).
  8. Nadzór nad projektowaniem, budową i przebudową wyposażenia wnętrz statków.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału. 
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie dedykowanej.

W razie potrzeby istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.