Szkolenie: Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001

Cel szkolenia: Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu SZBI wg normy ISO/IEC 27001.

Grupa docelowa: Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji bądź osoby, które rozpoczną pracę z systemem. 

 Termin 

10-11.10.2024; godziny 9.00-15.00

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru 

 Koszt 

1190 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Iwona Tchórzewska-Malich – trener z 12-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń m. in. z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, jakością oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcją

 Program szkolenia: 

 • Wymagania prawne związane z bezpieczeństwem informacji;
 • Podstawowe terminy związane z informacją i bezpieczeństwem;
 • Przesłanki wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI);
 • Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem ISO/IEC 27001;
 • Wymagania normy ISO/IEC 27001;
 • Dokumentacja wymagana przez ISO/IEC 27001;
 • Określanie zakresu systemu;
 • Zasoby;
 • Zarządzanie ryzykiem;
 • Plan postępowania z ryzykiem;
 • Deklaracja stosowania;
 • Cele i zabezpieczenia zastosowane w ISO/IEC 27001;
 • Pomiary systemu i jego doskonalenie;
 • Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl