.

Przywiązując ogromną wagę do stałego podnoszenia poziomu wiedzy swoich inspektorów oraz zapewnienia im dostępu do najnowszych regulacji prawnych, PRS stworzył system ustawicznego szkolenia i treningów inspektorskich. W oparciu o nasze doświadczenie i wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy szkolenia w zakresie posiadanych kompetencji.

Prowadzone przez nas szkolenia są połączeniem wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem, a naszą kadrę szkolącą stanowią doświadczeni i wysoce wykwalifikowani eksperci.

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej.

Nasze główne atuty to elastyczność w dopasowywaniu oferty szkoleniowej do zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb zgłaszanych przez naszych klientów oraz doświadczenie trenerów.

Pełna informacja o szkoleniach dostępna w zakładce Oferta.

AKTUALNE SZKOLENIA