Szkolenie - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji -
budowa, prowadzenie dokumentacji i zarządzanie Zakładową Kontrolą Produkcji
zgodnie z wymaganiami EN 1090-1

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się Zakładową Kontrolą Produkcji i wyznaczonym przez zakład do deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (konstrukcji stalowych i aluminiowych).

 Termin 

12-13.11.2024 r., godziny 9:00-15:00

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru lub stacjonarnie w siedzibie PRS

 Koszt 

1399 zł netto / osoba

 Trener 

Kazimierz Górecki - Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa jako projektant, inspektor nadzoru i kierownik budowy. Członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzi program certyfikacji ZKP w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. i wykonuje inspekcje ZKP w zakresie wyrobów metalowych i kruszyw budowalnych

Program szkolenia:                                                                       

1. Europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia wyrobów do obrotu

- Wymagania prawne UE;
- Wymagania prawne PL;

2. Normy zharmonizowane PN-EN

- Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE;
- Procedury związane z działaniem ZKP;
- Dokumentowanie systemu ZKP;

3. Normy badawcze

- Podstawowe normy badawcze;
- Zastosowanie norm w badaniach u producentów;
- Określanie właściwości w aspekcie ich zastosowania;

4. Certyfikacja ZKP dla EN 1090-1

- Wymagania PCA;
- Zapoznanie z zasadami i wytycznymi ZKP w PRS;

5. Test.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl