Maksymalne wykorzystanie możliwości ładunkowych przy minimalnych naprężeniach i spełnionych wymogach stateczności jednostki to ideał z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa, jak i opłacalności w eksploatacji. Jednym z celów prac naukowo-badawczych prowadzonych w PRS jest tworzenie numerycznych modeli oraz programów komputerowych, służących do przeprowadzania potrzebnych analiz i symulacji zachowania się statku, jego konstrukcji i wyposażenia w normalnych oraz ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Program StabPRS służący do kontroli stateczności, wytrzymałości ogólnej w dowolnym stanie załadownia, jest jednym z takich programów.

PRS oferuje swoim klientom aplikację szytą na miarę dla każdego typu statku, w  tym również zbiornikowca, która pozwala między innymi określić parametry optymalnego ładunku, rozmieszczenie balastu, ułatwiając pracę osób odpowiadających za załadunek/ wyładunek i bezpieczny transport.

Program nie wymaga szczególnego środowiska. Możliwość  szybkiego przetwarzania danych, zaciąganie informacji z sensorów, instrumentów pomiarowych na statku, sprzyjają korzystaniu z kalkulatora zarówno w codziennych, jak i w awaryjnych warunkach. Graficzna postać stanu zbiorników, wbudowane instrukcje pomocnicze dla użytkowników oraz archiwizacja danych i wyników obliczeń na życzenie czynią program przyjaznym i przejrzystym dla użytkownika. Miejsce archiwizacji danych i obliczeń oraz wydruki, jak również przesyłanie danych pozostają pod pełną kontrolą użytkownika.

 

 

Program pozwala na określenie masy ładunku przyjętego lub wyładowanego ze statku na podstawie zanurzenia jednostki (tzw. Draft Survey). Obliczenia statecznościowe statku w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym uwzględniają kryteria IMO.

 

Dynamiczny, graficzny interface przystosowany do danej jednostki oraz wizualizacja wyników i obciążeń na dany moment ułatwią pracę.