Asystent techniczny w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji;
 • kontakt z klientami podczas realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (min. inż., mile widziane: oceanotechnika, okrętownictwo, mechanika);
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001;
 • znajomość zagadnień certyfikacji i oceny zgodności.

Oferta ważna do odwołania

Ekspert w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji;
 • kontakt z klientami podczas realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności;
 • prowadzenie audytów/inspekcji w miejscu wytwarzania wyrobów/prowadzenia procesów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (min. inż., mile widziane: oceanotechnika, okrętownictwo, mechanika);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • prawo jazdy kat. B;

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień certyfikacji i oceny zgodności;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17029;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów/inspekcji.

Oferta ważna do odwołania

Zastępca Kierownika Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie dla Kierownika Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania w zakresie bieżących zadań;
 • Realizacja celów strategicznych Spółki w obszarze działalności Biura,
 • Terminowe, właściwe pod względem jakościowym i ekonomicznym wykonywanie zadań,
 • Monitorowanie realizacji procesów,
 • Kontakt merytoryczny i organizacyjny z klientami, personelem stałym i kontraktowym, Polskim Centrum Akredytacji oraz innymi organami nadzorującymi,
 • Celowe wykorzystanie środków pracy oraz prawidłowe ich zabezpieczenie,
 • Nadzór nad utrzymaniem istniejących usług/akredytacji,
 • Wdrażanie i rozwój nowych usług/akredytacji,
 • Optymalizacja kosztów,
 • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w podległych zespołach w tym wyznaczanie celów, motywowanie, utrzymywanie dyscypliny pracy,
 • Rozwój kompetencji personelu stałego i kontraktowego, szkolenia,
 • Współpraca z innymi działami Spółki w zakresie osiągania wspólnych celów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe ok. 3 lat w obszarze systemów zarządzania,
 • Znajomość wymagań norm dotyczących systemów zarządzania (np. ISO 9001),
 • Obowiązkowy Certyfikat auditora wiodącego i doświadczenie w auditowaniu 3 strony,
 • Znajomość  wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz wymagań akredytacyjnych (IAF, PCA),
 • Wysokie zdolności organizacyjne, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Dokładność, sumienność i rzetelność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, elastyczność,
 • Energia i wysoka motywacja do pracy,
 • Umiejętności interpersonalne,
 • Chęć rozwoju zawodowego.

Oferta ważna do odwołania

Cały czas jesteśmy otwarci także na kandydatów do współpracy na zasadzie zleceniowego audytora zewnętrznego systemów zarządzania, we wszystkich oferowanych przez nas usługach certyfikacji.

-------

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.