Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A. 

 

Organizację PRS S.A. określa ustawa o Polskim Rejestrze Statków.

Polski Rejestr Statków S.A. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Gdańsku. W jego skład wchodzi Centrala i komórki terenowe. Komórkami Centrali są: służby, inspektoraty, biura, działy, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. Komórkami terenowymi są: placówki, agencje.

W działalności Polskiego Rejestru Statków S.A. wyodrębnia się następujące obszary: okrętowy - obejmujący nadzór i klasyfikację statków oraz innych obiektów pływających; pozaokrętowy - obejmujący certyfikację systemów jakości, certyfikację wyrobów, nadzory przemysłowe, szkolenia, doradztwo techniczne.

Organizację firmy opisuje Regulamin organizacyjny Polskiego Rejestru Statków S.A., styczeń 2014 ze zmianami.


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-22