Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A. 

 

Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A. określa:
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 966).

Status ten uregulowany jest aktami o charakterze formalnym i aktami regulującymi merytoryczną działalność instytucji.


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-26