Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Organy Spółki PRS S.A. oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje 

 

Ustawa o Polskim Rejestrze Statków określa w art. 17 władze PRS S.A.:

Art. 17.

Władzami PRS SA są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają ich kompetencje.

Postanowienia Statutu Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna dookreślają kompetencje poszczególnych organów.

Regulaminy: Zarządu oraz Rady Nadzorczej szczegółowo określają tryb działania tych organów.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Henryk Śniegocki - Prezes Zarządu
 • Dariusz Rudziński - Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Anetta Mielcarska-Puzio - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Paweł Figarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Kusztejko - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Marta Pudełko - Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Figarski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Jastrzębski - Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Siedlikowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Patrycja Więcławek - Członek Rady Nadzorczej

Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Agnieszka Iwan-Rząska
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-21