Institute of Marine Engineering, Science & Technology - IMarEST
Webinarium, 07.04.2021r. online

https://www.prs.pl/aktualnosci/2021/prs-na-webinarium-imarest

Marek Narewski
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk
Email: rp@prs.pl

Alternative class survey methods

Wśród Przepisów PRS można odnaleźć Publikację 2/PAlternatywne systemy nadzoru urządzeń maszynowych, w która zawiera wymagania w zakresie monitorowania  urządzeń maszynowych (system CM – Condition Monitoring) i nadzoru nad  utrzymaniem urządzeń maszynowych opartym na monitorowaniu ich stanu (CBM – Condition Based Maintenance). System CM/CBM jest alternatywnym  systemem  nadzoru  PRS  nad urządzeniami maszynowymi statku, opierającym się na zatwierdzonym i wdrożonym Programie Monitorowania \Stanu (PMS). System ten umożliwia armatorowi statku zbieranie danych  i  bieżącą analizę stanu  technicznego  objętych nim urządzeń maszynowych i na określanie dla nich indywidualnego zakresu i  terminów remontów, względnie ich przeglądów w stanie otwartym.

Głównym czynnikiem decydującym o podjęciu działań zapobiegawczych lub korygujących są decyzje wynikające z analizowanych trendów wartości mierzonych w oparciu wytyczne producentów lub wskaźniki określone w uznanych CM/CBM normach, które wskazują na oznaki spadku wydajności lub nadchodzącej awarii. W szczególności, stosowanie CM/CBM może dotyczyć następujących  urządzeń:

 • pomp,
 • elektrycznych maszyn wirujących,
 • turbin,
 • przekładni redukcyjnych,
 • ksprężarek,
 • łożysk
 • oraz innego wyposażenia, którego przyjęcie w nadzór CM/CBM każdorazowo zostaje rozpatrzone przez PRS.

W tym systemie CM/CBM  wykorzystywane są różne metody monitorowania stanu urządzeń, a dane do wypracowania decyzji pozyskuje się z pomocą następujących metod pomiarowych i inspekcji:.:

 • w Pomiar oraz analiza drgań konstrukcji statku
 • diagnostyka akustyczna,
 • diagnostyka termowizyjna a,
 • pobór próbek i analiza oleju,
 • pomiar i analiza drgań mechanicznych .

W związku rosnącym zakresem automatyzacji okrętowych urządzeń maszynowych do obsługi, których wymagana jest specjalistyczna wiedza oraz tendencją do zmniejszania liczby personelu maszynowego, PRS wychodzi naprzeciw potrzebom wykonywania niezbędnych przeglądów technicznych w sposób jak najbardziej zoptymalizowany dla właściciela statku. Utrzymanie stanu technicznego urządzeń maszynowych i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa jest dla Polskiego Rejestru Statków celem nadrzędnym. PRS rozwija Przepisy i metody przeprowadzania przeglądów technicznych z pomocą metod alternatywnych na statkach w eksploatacji oraz wdrożenia tego typu nadzorów klasyfikacyjnych dla każdej nowo budowanej jednostki.