PUBLIKACJE P (Rozszerzenie przepisów)
Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków S.A. są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam, gdzie mają zastosowanie.


Numer publikacji i tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
2/P Alternatywne systemy nadzoru urządzeń maszynowych - lipiec 2020  01.07.2020 archive
4/P Nadzór i certyfikacja produkcji silników spalinowych oraz ich komponentów - styczeń 2020  01.01.2020 archive
5/P Wymagania dla turbosprężarek - styczeń 2023  01.01.2023 archive
6/P Stateczność - grudzień 2011 15.12.2011 archive
7/P Naprawy śrub napędowych ze stopów miedzi - Repair of Cast Copper Alloy Propellers - lipiec 2021 01.07.2021 archive
8/P Obliczanie wałów korbowych silników wysokoprężnych - styczeń 2021  01.01.2021 archive
9/P Requirements for Computer Based Systems - July 2017  01.07.2017 archive
10/P Safety Requirements for Sea-going Fishing Vessels - September 2023  05.09.2023 archive
11/P Próby środowiskowe wyposażenia statków - lipiec 2023 01.07.2023 archive
12/P Wymagania bezpieczeństwa dla statków morskich przewożących personel przemysłowy - styczeń 2024 01.01.2024 archive
14/P Zasady uznawania programów komputerowych - styczeń 2021  01.01.2021 archive
15/P Tablice obciążalności prądowej kabli, przewodów i szyn dla wyposażenia okrętowego - Current Rating Tables for Cables, Wires and Bus-bars in Marine Installations - 1993 06.01.1994 archive
16/P Środki kontroli obciążenia statku - Loading Guidance Information - styczeń 2022 01.01.2022 archive
17/P Analiza strefowej wytrzymałości konstrukcji kadłuba statku ro-ro - kwiecień 2021 01.04.2021 archive
18/P Analiza strefowej wytrzymałości kadłuba masowca - 1995 01.03.2010 archive
19/P Analiza strefowej wytrzymałości kadłuba zbiornikowca - 2010  25.11.2010 archive
20/P Wzmocnienia burt statków rybackich cumujących w morzu - 1995  01.06.1996 archive
21/P Próby konstrukcji kadłubów okrętowych - styczeń 2024 01.01.2024 archive
23/P Prefabrykacja rurociągów - 2004    01.08.2004 archive
24/P Analiza wytrzymałości kadłuba kontenerowca - 1997  01.10.1997 archive
25/P Wymagania techniczne dla okrętowych układów energoelektronicznych - 2006  31.05.2006 archive
27/P Zasady przeprowadzania prób manewrowości statków śródlądowych i zestawów pchanych - 2010 31.05.2010 archive
28/P Próby silników spalinowych - lipiec 2022  01.07.2022 archive
29/P Obliczanie i ocena stateczności statków żaglowych o długości nie mniejszej niż 24 m - Stability Calculation and Evaluation for Sailing Ships Not Less than 24 m in Length - 2013  15.07.2013 archive
30/P Zasady certyfikowania spawaczy - styczeń 2021  01.01.2021 archive
32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia i mocowania ładunków na statkach morskich - styczeń 2023   01.01.2023 archive
33/P Zamknięcia rurociągów odpowietrzających - lipiec 2022  01.07.2022 archive
34/P Kontrola połączeń spawanych pod wodą - Inspection of Underwater Welded Joints - 1995 01.02.1996 archive
35/P Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku - styczeń 2022  01.01.2022 archive
36/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych - lipiec 2020  01.07.2020 archive
39/P Przeglądy kadłuba masowców - lipiec 2020  01.07.2020 archive
40/P Materiały i wyroby niemetalowe - 2007 26.02.2007 archive
41/P Znaki dotyczące środków ratunkowych i dróg ewakuacji dla statków pasażerskich. Wytyczne do instrukcji bezpieczeństwa dla pasażerów - lipiec 2018   01.07.2018 archive
42/P Próby wirujących maszyn elektrycznych - styczeń 2022  01.01.2022 archive
44/P Urządzenie do przyjęcia pilota na statek - styczeń 2017  01.01.2017 archive
45/P Analiza wytrzymałości zmęczeniowej stalowego kadłuba statku - sierpień 2022 01.08.2022 archive
46/P Przeglądy kadłuba chemikaliowców - styczeń 2023  01.01.2023 archive
49/P Requirements Concerning Mobile Offshore Drilling Units - January 2024 01.01.2024 archive
51/P Zasady uznawania firm serwisowych - lipiec 2023  01.07.2023 archive
52/P Przegląd części podwodnej ruchomych jednostek górnictwa morskiego bez ich dokowania - 2001 01.06.2001 archive
53/P Okrętowe rurociągi z tworzyw sztucznych - lipiec 2023  01.07.2023 archive
54/P Alternatywne systemy nadzoru kadłuba - lipiec 2016  01.07.2016 archive
55/P Nadzór nad systemami ochrony przed korozją i systemami przeciwporostowymi - styczeń 2023  01.01.2023 archive
56/P Zasady uznawania laboratoriów - lipiec 2020  01.07.2020 archive
57/P Uznawanie typu złączy mechanicznych - lipiec 2022  01.07.2022 archive
58/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie - styczeń 2023  01.01.2023 archive
62/P Przeglądy kadłuba drobnicowców - lipiec 2020  01.07.2020 archive
63/P Kryteria wymiany wręgów i węzłówek masowców i roporudomasowców z burtą pojedynczą - 2008 01.07.2008 archive
64/P Przeglądy kadłuba masowców o podwójnych burtach - lipiec 2020  01.07.2020 archive
66/P Zastosowanie na statkach programów komputerowych do obliczeń stateczności - lipiec 2021  01.07.2021 archive
68/P Procedura prób dla uznania typu zaworów eksplozyjnych - Type Testing Procedure for Crankcase Explosion Relief Valves - lipiec 2022  01.07.2022 archive
69/P Okrętowe silniki spalinowe. Kontrola emisji tlenków azotu - październik 2020  01.10.2020 archive
70/P Badania nieniszczące odkuwek stalowych stosowanych na elementy kadłuba i urządzeń maszynowych - Non-destructive Testing of Hull and Machinery Steel Forgings - styczeń 2022  01.01.2022 archive
71/P Badania nieniszczące odlewów stalowych stosowanych na elementy kadłuba - styczeń 2022 01.01.2022 archive
72/P Wymagania bezpieczeństwa dla statków wykorzystujących gazy o niskiej temperaturze za-płonu (LNG, CNG, LPG) jako paliwo - styczeń 2024 01.01.2024 archive
74/P Zasady kwalifikowania technologii spawania - marzec 2018  01.03.2018 archive
75/P Próby środowiskowe wyposażenia okrętów wojennych – 2006 15.01.2006 archive
76/P Stateczność, niezatapialność i wolna burta statków pasażerskich uprawiających żeglugę krajową – styczeń 2020 01.01.2020 archive
77/P Zalecenia dotyczące rejestratora danych z podróży - lipiec 2019  01.07.2019 archive
78/P Wytyczne dotyczące systemów oczyszczania spalin z SOX - styczeń 2023  01.01.2023 archive
79/P Próby typu wyrobu urządzeń do wykrywania i sygnalizacji mgły olejowej w skrzyniach korbowych - lipiec 2016 01.07.2016 archive
80/P Badania nieniszczące - lipiec 2021 01.07.2021 archive
81/P Przeglądy kadłuba w czasie budowy statku - lipiec 2021  01.07.2021 archive
83/P Zalecenia do metodyki oceny układów przelewowych balastu - Recommendation on a Standard Method for Evaluating Cross-Flooding Arrangements - 2012  01.05.2012 archive
84/P Requirements concerning the construction and strength of the hull and hull equipment of sea-going bulk carriers of 90m in length and above - 2009 25.05.2009 archive
Amendments No. 1/2010 01.07.2010 archive
Amendments No. 2/2012  01.07.2012 archive
85/P Requirements Concerning the Construction and Strength of the Hull and Hull Equipment of Sea-going, Double Hull Oil Tankers of 150 m in Length and above - 2010 31.08.2010 archive
Amendments No. 1/2012 06.02.2012 archive
Amendments No. 2/2012  01.08.2012 archive
86/P Objaśnienia do wymagań Konwencji SOLAS oraz Dyrektywy 2003/25/WE, dotyczących stateczności i niezatapialności - styczeń 2020  01.01.2020 archive
87/P Application of the Performance Standard for Protective Coatings (PSPC) under Requirements Concerning the Construction and Strength of the Hull and Hull Equipment of Sea-going Bulk Carriers of 90 m in Length and Above - 2012 01.01.2014 archive
89/P Wytyczne dotyczące projektowania, wykonywania i przeprowadzania prób typu stałych instalacji gaśniczych stosowanych na statkach - lipiec 2023  01.07.2023 archive
90/P Bezpieczny powrót do portu oraz uporządkowana ewakuacja i opuszczanie statku - lipiec 2022  01.07.2022 archive
91/P Śródlądowe żaglowe statki pasażerskie - Inland Waterways Passenger Sailing Vessels - 2010 26.05.2010 archive
92/P Specific Requirements for Inland Waterways High-Speed Vessels -2010 26.05.2010 archive
93/P Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników wysokoprężnych statków śródlądowych - lipiec 2019  01.07.2019 archive
94/P Niezatapialność i stateczność awaryjna nowych zbiornikowców olejowych, chemikaliowców i gazowców - styczeń 2022  01.01.2022 archive
95/P Wymagania dotyczące przeglądów furt i wrót wewnętrznych na statkach ro-ro - 2012  01.01.2012 archive
97/P Transfer of Class and Adding, Maintaining or Withdrawing Double or Dual Class - January 2022  01.01.2022 archive
98/P Wytyczne dotyczące wymagań dla okrętowych silników wysokopręż-nych wyposażonych w system oczyszczania gazów spalinowych z NOx za pomocą selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) - styczeń 2024 01.01.2024 archive
99/P Zasady wykonywania przeglądów łańcuchów do cumowania ruchomych platform wiertniczych w eksploatacji - Guidelines for the Survey of Offshore Mooring Chain Cable in Use - styczeń 2021  01.01.2021 archive
100/P Wymagania bezpieczeństwa dla morskich statków pasażerskich i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę krajową - maj 2023  15.05.2023 archive
101/P Jachty komercyjne 12+ - 2013  25.04.2013 archive
102/P EU RO Mutual Recognition of Type Approval – May 2023  19.05.2023 archive
103/P Wytyczne dotyczące efektywności energetycznej statków – styczeń 2024 01.01.2024 archive
104/P Kryteria stateczności dla łodzi rybackich z rozszerzonym rejonem żeglugi – 2014 01.05.2014 archive
105/P Jednostki morskie. Stacjonarne jednostki i urządzenia górnictwa morskiego. Przepisy budowy i nadzoru – sierpień 2018  10.08.2018 archive
106/P Przepisy ekologicznego znaku klasy – styczeń 2017  01.01.2017 archive
107/P Shipbuilding and Repair Quality Standards – July 2022  01.07.2022 archive
108/P Egzaminowanie i certyfikacja personelu spawającego i zgrzewającego tworzywa sztuczne – lipiec 2019  01.07.2019 archive
109/P Coating Maintenance and Repairs for Ballast Tanks and Combined Cargo/Ballast Tanks on Tankers – February 2017  01.02.2017 archive
110/P Rudders, Sole Pieces and Rudder Horns for CSR Bulk Carriers – 2015  01.07.2015 archive
111/P Przeglądy okresowe wałów śrubowych – styczeń 2017  01.01.2017 archive
112/P Kontenery morskie – 2016  01.01.2016 archive
113/P Zawiesia linowe i łańcuchowe – 2016  11.04.2016 archive
114/P Longitudinal Strength Standard for Container Ships – July 2017  01.07.2017 archive
115/P Alternative Certification Scheme for Classification of Ship Machinery Equipment and Materials – 2016  01.07.2016 archive
116/P Wytyczne dotyczące bunkrowania LNG – marzec 2017  01.03.2017 archive
118/P Wymagania dotyczące statków pasażerskich zbudowanych z kompozytów polimerowych, eksploatowanych w żegludze krajowej – 2018  01.01.2018 archive

 

119/P Przeglądy okresowe instalacji paliwowych na statkach innych niż gazowce, używających gazu lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu – January 2019  01.01.2019 archive
120/P Wymagania dla statków i jednostek z systemami pozycjonowania dynamicznego (DP) – lipiec 2019  01.07.2019 archive
121/P Stosowanie LNG jako paliwa na statkach śródlądowych – listopad 2022  30.11.2022 archive
122/P Requirements for Baltic Ice Class and Polar Class for Ships under PRS Supervision – kwiecień 2021  01.04.2021 archive
123/P Bezpieczne wejście do przestrzeni zamkniętych – styczeń 2024 01.01.2024 archive
124/P Normatywy wykonania systemów wykrywania poziomu wody stosowanych na statkach – styczeń 2024 01.01.2024 archive
130/P Morskie farmy wiatrowe – sierpień 2021  16.08.2021 archive