Ośrodek ds. IMO przekazuje organom administracji i zainteresowanym instytucjom gospodarki morskiej wersje elektroniczne podstawowych materiałów IMO zawierające uchwalone w ostatnim okresie postanowienia (tzw. dokumenty końcowe).

Spis tych postanowień wraz ze streszczeniem sporządzany jest przez Ośrodek cyklicznie co pół roku (patrz: zestawienia półroczne postanowień IMO).

PRS prowadzi sprzedaż polskich tłumaczeń najważniejszych publikacji IMO – spis dostępnych publikacji znajduje się w zakładce Sprzedaż.

Sprzedaż polskich tłumaczeń publikacji IMO wydawanych przez PRS prowadzi:

Biuro Marketingu PRS S.A.
tel. +48 (58) 75 11 150
e-mail: wydawnictwa@prs.pl

Oryginalne wydania publikacji IMO można zakupić w Dziale Wydawnictw IMO:

tel. +44 (0) 20 77 35 76 11
e-mail: sales@imo.org

Aktualny katalog publikacji IMO znajduje się pod adresem internetowym: www.imo.org/publications

W Polsce licencjonowany kolportaż wydawnictw IMO prowadzi:

SMART: http://www.smart.gda.pl/
Telefony:
+48 (91) 488 33 53
+48 (91) 434 08 63
+48 606 487 550
e-mail: sklep@smart.gda.pl

Aquarius Marine Services: http://www.aquariusmarine.com.pl/
Tel.: +48 (91) 46 24 390
Fax: +48 (91) 46 24 237
e-mail: aquarius@aquariusmarine.com.pl lub info@aquariusmarine.com.pl

FONTAŃSKI Marine Supply: www.fontanski.pl
Telefony:
+48 (58) 765 06 06
+48 (58) 692 375 824
Fax: +48 (58) 727 92 64
e-mail: gdynia@mapymorskie.pl