PRS (Polski Rejestr Statków) przeprowadza:

 • ocenę zgodności:
  • z dyrektywami Unii Europejskiej:
   - 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED),
   - 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających (RCD),
   - 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED),
   - 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (SPVD),
   - 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
  • rozporządzeniami UE:
   - 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE),
   - 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (w zakresie ZKP),
 • certyfikację wyrobów elektrycznych na zgodność z dyrektywą 2014/35/UE w sprawie sprzęty elektrycznego (LVD),
 • certyfikację produktów na zgodność z dyrektywą 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów (GPS),
 • certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
 • weryfikację rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia stosownego certyfikatu po otrzymaniu wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu i podpisaniu umowy o certyfikację wyrobu. Złożenie wniosku nie jest zobowiązaniem do skorzystania z usług PRS, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty.

Wszelkie pytania dotyczące certyfikacji wyrobów na zgodność z wymaganiami dyrektyw UE oraz wnioski o certyfikację prosimy kierować do Pionu Certyfikacji, tel. 58 75 11 273, e-mail: dc@prs.pl.

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami UE można znaleźć TUTAJ.