Sekretarka
Miejsce pracy: Placówka Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie zleceń od zleceniodawców, prowadzenie ich ewidencji, przekazywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
 • prowadzenie ewidencji wystawionych dokumentów z realizacji zleceń,
 • prowadzenie ewidencji poczty wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej placówki firmy,
 • zakładanie i ewidencja teczek dokumentów związanych z: jednostkami pływającymi, delegacjami służbowymi pracowników placówki, etc.
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z systemem jakości,
 • redagowanie i wysyłanie pism,
 • planowanie i realizacja zaopatrzenia placówki w materiały biurowe, druki, środki czystości i inne wynikające z zarządzeń spółki,
 • sporządzanie zestawień miesięcznych, kwartalnych, rocznych dotyczących działalności placówki,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia placówki oraz księgozbioru technicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • min. 1 rok doświadczenia na stanowisku pracownika biurowego (mile widziana branża morska, stoczniowa),
 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnej obsługi dokumentacji,
 • znajomość pakietu MS Office i obsługi urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie konstrukcyjnej ochrony p-poż., ochrony przed korozją i systemów przeciwporostowych, materiałów niemetalowych oraz recyklingu
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika);
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w w/w zakresie: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. konstrukcyjnej ochrony p-poż., ochrony przed korozją i systemów przeciwporostowych, materiałów niemetalowych oraz recyklingu;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Do zadań należeć będzie m.in:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w ww. zakresie.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Terenowy
Miejsce pracy: woj. Śląskie, woj. Małopolskie

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie przeglądów technicznych jednostek śródlądowych zgodnie z wymaganiami PRS, Dyrektywy UE - norma ESTRIN, ustaw dotyczących żeglugi śródlądowej;
 • prowadzenie odbiorów materiałów, wyrobów oraz urządzeń u producenta w Polsce i zagranicą;
 • prowadzenie egzaminów spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych wg. norm PN-EN ISO 9606-1/5 oraz PN-EN ISO 14732.

Nasze oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie techniczne, absolwenci kierunków mechanika budowa maszyn, budowy i projektowanie jednostek śródlądowych;
 • min 5 lat doświadczenia w danym obszarze, doświadczenie w pracy w służbach technicznych na stanowisku inspektora kontroli jakości zakładu produkcyjnego, inspektora dozoru technicznego;
 • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń technicznych;
 • znajomość dokumentacji technicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji;
 • znajomość metod i technik wykonywania badań DT oraz NDT - VT, PT, MT, UT, RT, LT;
 • posiadanie certyfikatów VT-2, IWI, IWE będzie dodatkowym atutem.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista ds. radionawigacji.
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentacji instalacji urządzeń nawigacyjnych i radiowych na statkach morskich, śródlądowych oraz małych statkach morskich;
 • zatwierdzanie dokumentacji środków ratunkowych;
 • opracowywanie przepisów dla statków morskich;
 • certyfikacja wyrobów oraz firm na zgodność z wymaganiami PRS oraz dyrektywami UE;
 • nadzór merytoryczny nad pracą inspektorów terenowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności radionawigacja (Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej);
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w przemyśle stoczniowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub praktyka morska na statkach;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista ds. maszynowych.
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentacji maszynowej dla statków morskich, śródlądowych, doków pływających, małych statków morskich, jednostek górnictwa;
 • zatwierdzanie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska morskiego, m.in. MARPOL, BWMC oraz przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem i towarów niebezpiecznych w opakowaniach;
 • opracowywanie przepisów dla statków morskich, śródlądowych, doków pływających, małych statków morskich, jednostek górnictwa;
 • certyfikacja wyrobów oraz firm na zgodność z wymaganiami PRS oraz dyrektywami UE;
 • nadzór merytoryczny nad pracą inspektorów terenowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności siłownie okrętowe (Akademia Morska,Politechnika);
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w przemyśle stoczniowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub praktyka morska na statkach;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista ds. elektroniki i automatyki okrętowej.
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie dokumentacji technicznej;
 • analiza dokumentów z nadzoru PRS;
 • certyfikacja wyrobów w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • tworzenie przepisów;
 • rzeczoznawstwo techniczne.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej;
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji oraz certyfikację wyrobów.

Oferta ważna do odwołania


Specjalista ds. windykacji
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 1 rok doświadczenia w windykacji lub telefonicznej obsłudze klienta;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • skrupulatność, dokładność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych;
 • znajomość przepisów prawnych związanych z obszarem działania na stanowisku specjalisty ds. windykacji.

Do zadań pracownika należeć będzie m.in:

 • monitorowanie i windykacja należności, w tym:
  • utrzymywanie kontaktu telefonicznego i mailowego z kontrahentami,
  • wyjaśnianie przyczyn opóźnień w regulowaniu wierzytelności oraz ustalanie warunków spłat zaległości,
  • przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
  • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do windykacji sądowej,
  • raportowanie w zakresie realizowanych czynności.

Oferta ważna do odwołania


Specjalista/inspektor d/s jachtów i łodzi motorowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Opis stanowiska:

 • zatwierdzanie dokumentacji technicznej;
 • współtworzenie standardów technicznych;
 • weryfikacja dokumentów dotyczących procesu nadzoru nad statkami;
 • realizacja nadzoru bezpośredniego w zakresie jachtów i łodzi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika);
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) przy budowie lub nadzorze nad budową jachtów i łodzi w zakresie konstrukcji i wyposażenia;
 • znajomość czytania rysunków technicznych i posługiwania się programami komputerowymi;
 • znajomość praktyczna zagadnień technicznych dotyczących konstrukcji, wyposażenia oraz stateczności w zakresie jachtów żaglowych, motorowych oraz łodzi;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem, czytania dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania


Referent ds. technicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres zadań:

 • uaktualnianie baz danych;
 • prowadzenie rejestrów jachtów oraz łodzi motorowych;
 • przygotowanie i wysyłka dokumentów;
 • przygotowanie statystyk.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne;
 • znajomość MS Office: Word, Excel;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Terenowy
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności mechanicznej (Politechnika, Akademia Morska);
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w przemyśle stoczniowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub praktyka morska na statkach;
 • dyspozycyjność;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika);
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji, a także wyposażenia kadłubowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista do spraw konstrukcji kontenerów oraz mocowania ładunków.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika);
 • min. 5 lat doświadczenia przy projektowaniu konstrukcji kontenerów różnego typu oraz przy sporządzaniu planów mocowania ładunku i bezpiecznego dostępu do ładunku (CSM, CSAP);
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. konstrukcji spawanych i materiałów stalowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie stateczności i niezatapialności, wolnej burty.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów, instrukcji;
 • doradztwo techniczne w ww. zakresie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika);
 • 5 lat doświadczenia w zakresie stateczności i niezatapialności: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. stateczności i niezatapialności oraz wolnej burty;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji;

Oferujemy:

 • Pracę w oparciu o umowę o pracę w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym;
 • Rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowaniu środowiska pracy;
 • Dogodne godziny pracy od 07:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku,
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • Dobrą lokalizację.

Oferta ważna do odwołania


Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem.
Miejsce pracy: Centrala PRS - Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika lub pokrewne);
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w w/w zakresie: stoczniowego, projektowego, innym towarzystwie klasyfikacyjnym lub urzędzie morskim;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem;
 • prawo jazdy kat. B.

Oferta ważna do odwołaniaInspektor Centrali – Specjalista ds. maszynowych. Specjalność: okrętowe układy napędowe.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska,
 • specjalność: siłownie okrętowe,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) przy budowie lub nadzorze nad budową statków w zakresie instalacji okrętowych, wyposażenia i urządzeń mechanicznych lub praktyka morska na statkach o specjalności mechanika,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania.


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.