Warszawa, 23 stycznia 2020

Janusz Dilling
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk
E-mail: j.dilling@prs.pl

prezentacja:
Rola i miejsce towarzystwa klasyfikacyjnego w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa okrętów wojennych

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2016 r. i stanowi kluczowy element dyskusji o przyszłości Marynarki Wojennej RP. PRS pozostaje aktywnym uczestnikiem tej debaty. Na wydarzeniu reprezentował nas Pan kmdr rez. Janusz Dilling, szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych. Uczestniczył w sesji pt. „Polska Marynarka Wojenna w nowym Planie Modernizacji Technicznej do 2035 roku. Rola Marynarki Wojennej w cza­sie pokoju i w warun­kach kon­fliktu”. W swoim wystąpieniu Pan Dilling przedstawił informacje dot. istoty uczestnictwa towarzystw klasyfikacyjnych w procesach modernizacyjnych Marynarki Wojennej. Na przykładzie PRS, przedstawił wybrane projekty realizowane dla polskich Sił Zbrojnych.