Centrala / Head Office

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 346 17 00
+48 58 751 11 00
fax: +48 58 346 03 92
e-mail: mailbox@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD

dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki

Prezes Zarządu/President of the Board

+48 58 75 11 301

mailbox@prs.pl

BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD BUREAU

Patrycja Nasiadka

Asystent Zarządu/Board Assistant

+48 58 75 11 301

mailbox@prs.pl

Pracownik Biura Zarządu

Specjalista/Specialist

+48 58 34 11 764
fax: +48 58 34 60 384

mailbox@prs.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Human Resources Department

Jolanta Dominiak

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 338

jolanta.dominiak@prs.pl

Karola Ebertowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 317

karola.ebertowska@prs.pl

Pracownik Działu AP

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 335

ap@prs.pl

Agnieszka Dekowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 339

agnieszka.dekowska@prs.pl

Dział Administracji / Administration Department

Anna Wojnicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 345

anna.wojnicz@prs.pl

Katarzyna Stańczyk

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 245

katarzyna.stanczyk@prs.pl

Małgorzata Domagalska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 200

malgorzata.domagalska@prs.pl

Dział Informatyki / IT Support Department

Michał Suczyński

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 170

michal.suczynski@prs.pl

Jacek Arendt

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 159

jacek.arendt@prs.pl

Tomasz Czernecki

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 169

tomasz.czernecki@prs.pl

Krzysztof Gollnau

+48 58 75 11 165

krzysztof.gollnau@prs.pl

Marcin Hippe

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 168

marcin.hippe@prs.pl

Leszek Leniec

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 167

leszek.leniec@prs.pl

Stanowisko Pracy ds. BHP / Work Safety Officer

Artur Piechowski

+48 58 75 11 351

artur.piechowski@prs.pl

Inspektor Ochrony Danych / Data Protection Officer

Inspektor Ochrony Danych

+48 58 75 11 297

iod@prs.pl

Sekretarz Rady Technicznej / Technical Commitee Secretary

Monika Warmowska-Gadzińska

+48 58 75 11 248

monika.warmowska-gadzinska@prs.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY / CHIEF ACCOUNTANT

Monika Siurnicka-Ślusarczyk

+48 58 34 60 386

+48 58 75 11 311

monika.siurnicka-slusarczyk@prs.pl

Dział Księgowości / Accounting Department

Joanna Okuniewska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 313

joanna.okuniewska@prs.pl

 

Katarzyna Eckardt

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 236

katarzyna.eckardt@prs.pl

Tomasz Kloskowski

Specjalista/Specjalist

+48 58 75 11 352

tomasz.kloskowski@prs.pl

Dorota Kozłowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 311

dorota.kozlowska@prs.pl

Renata Muszyńska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 306

renata.muszynska@prs.pl

Alina Polovynka

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 349

alina.polovynka@prs.pl

Danuta Stenka

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 349

danuta.stenka@prs.pl

Natalia Wrycza-Bawor

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 349

natalia.wrycza-bawor@prs.pl

Pracownik działu FK

+48 58 75 11 236

fk@prs.pl

BIURO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ / QUALITY MANAGEMENT BUREAU

Łukasz Korzeniewicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 184
+48 607 665 165

lukasz.korzeniewicz@prs.pl

Mirosław Kardasiński

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 124

miroslaw.kardasinski@prs.pl

Dominika Malewicz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 271

dominika.malewicz@prs.pl

BIURO MARKETINGU / MARKETING BUREAU

Marcin Wojciechowski

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 140

marcin.wojciechowski@prs.pl

Agnieszka Iwan-Rząska

Kierownik/Manager

(nieobecna do końca 2022 r.)

Ewa Drzazgowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 363

ewa.drzazgowska@prs.pl

Kacper Dziemianko

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 333

kacper.dziemianko@prs.pl

Sebastian Lipiński

Specjalista/Specialist

+ 48 58 75 11 193

sebastian.lipinski@prs.pl

PION OKRĘTOWY / SHIP DIVISION

Grzegorz Pettke

Dyrektor Okrętowy
Ship Division Director

+48 58 75 11 104

grzegorz.pettke@prs.pl

do@prs.pl

Janusz Dilling

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych/Head of Naval Ship Survey Services

+48 58 75 11 136

janusz.dilling@prs.pl

Wojciech Kozyro

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Technicznej/Head of Ship Technical Services

+48 58 75 11 207

wojciech.kozyro@prs.pl

Piotr Tomczak

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Statków/Head of Ship Survey Services

+48 58 75 11 112

piotr.tomczak@prs.pl

Sekretariat Pionu Okrętowego / Ship Division Secretariat

Elżbieta Jagiełowicz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 104

elzbieta.jagielowicz@prs.pl

Biuro Handlowe / Commercial Bureau

Marek Pomykała

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 348

marek.pomykala@prs.pl

Adam Ryznar

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 143

adam.ryznar@prs.pl

Lidia Przeor

Specjalista/Specialist

58 75 11 360

lidia.przeor@prs.pl

Lilia Stankiewicz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 320

lilia.stankiewicz@prs.pl

Magdalena Wołczuk-Dombrowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 358

magdalena.wolczuk-dombrowska@prs.pl

Biuro Współpracy Zewnętrznej / External Affairs Bureau

Aleksandra Ratajska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 155

aleksandra.ratajska@prs.pl

Ośrodek ds. IMO / Centre for IMO Affairs

Krzysztof Kołwzan

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 226

krzysztof.kolwzan@prs.pl

Aleksandra Lubowska

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 129

aleksandra.lubowska@prs.pl

Karolina Sypion-Babś

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 389

karolina.sypion-babs@prs.pl

Hanna Słąba

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 390

hanna.slaba@prs.pl

Inspektorat Szkoleń / Training Department

Monika Pieczykolan

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 120

monika.pieczykolan@prs.pl

Michał Dampc

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 123

michal.dampc@prs.pl

Służba Nadzoru Statków / Ship Survey Services

Piotr Tomczak

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Statków/Head of Ship Survey Services

+48 58 75 11 112

piotr.tomczak@prs.pl

Inspektorat Nadzoru Statków Morskich / Sea-Going Ships Survey Department

Marek Szymański

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 148

marek.szymanski@prs.pl

Małgorzata Podolska

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 751 11 07

malgorzata.podolska@prs.pl

Krzysztof Jastrzębski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 108

krzysztof.jastrzebski@prs.pl

Stefania Kaim

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 323

stefania.kaim@prs.pl

Zbigniew Orłowski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+ 48 58 75 11 153

zbigniew.orlowski@prs.pl

Mieczysław Widuto

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 177

mieczyslaw.widuto@prs.pl

Krzysztof Olejniczak

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 148

krzysztof.olejniczak@prs.pl

Biuro ds. Morskich Systemów Zarządzania / Marine Management Systems Bureau

Grzegorz Ruszczyński

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 188

grzegorz.ruszczynski@prs.pl

Aneta Korziuk

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 185

aneta.korziuk@prs.pl

Anna Nalewaja

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 149

anna.nalewaja@prs.pl

Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów I Łodzi / Inland Waterway Vessels, Yachts and Boats Survey Department

Rafał Wojtyra

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 237

rafal.wojtyra@prs.pl

Henryk Konkel

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 230

henryk.konkel@prs.pl

Ewa Bartkowska

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 267

ewa.bartkowska@prs.pl

Włodzimierz Karczewski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 269

wlodzimierz.karczewski@prs.pl

Mateusz Płomiński

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 233

mateusz.plominski@prs.pl

Jarosław Suska

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 361

jaroslaw.suska@prs.pl

Katarzyna Utnik

Referent/Clerk

+48 58 75 11 234

katarzyna.utnik@prs.pl

Inspektorat Rejestru Statków / Ships Register Department

Grzegorz Milewski

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 111

grzegorz.milewski@prs.pl

Piotr Kubiak

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 173

piotr.kubiak@prs.pl

Katarzyna Muszka-Wincełowicz

Referent/Clerk

+48 58 75 11 366

katarzyna.muszka-wincelowicz@prs.pl

Kamil Jagiełowicz

Referent/Clerk

+48 58 75 11 175

kamil.jagielowicz@prs.pl

Jacek Rybarczyk

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 194

jacek.rybarczyk@prs.pl

Archiwum / Archives

Ewa Kahlweihs

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 366

ewa.kahlweihs@prs.pl

Piotr Kusztejko

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 157

piotr.kusztejko@prs.pl

Henryk Makosiewicz

Referent/Clerk

+48 58 75 11 156

henryk.makosiewicz@prs.pl

Koordynator ds. PSC / Coordinator for PSC Affairs

Grzegorz Ruszczyński

+48 58 75 11 188

grzegorz.ruszczynski@prs.pl

Służba Techniczna / Technical Services

Wojciech Kozyro

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Technicznej/Head of Ship Technical Services

+48 58 75 11 207

wojciech.kozyro@prs.pl

Ewelina Kowalek

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 198

ewelina.kowalek@prs.pl

Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny / Hull and Technology Department

Aurelia Radtke-Gut

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 220

aurelia.radtke-gut@prs.pl

Marta Brzoza

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 270

marta.brzoza@prs.pl

Kamila Ciszewicz

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 218

kamila.ciszewicz@prs.pl

Iwona Gibas

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 127

iwona.gibas@prs.pl

Barbara Glejzer-Nastały

Starszy Referent/Senior Clerk

+48 58 75 11 221

barbara.glejzer@prs.pl

Tomasz Gut

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 250

tomasz.gut@prs.pl

Andrzej Jankowski

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 278

andrzej.jankowski@prs.pl

Michał Kowalski

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 191

michal.kowalski@prs.pl

Stanisław Kujawa

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 263

stanislaw.kujawa@prs.pl

Agnieszka Leonkiewicz

Inspektor/Surveyor

agnieszka.leonkiewicz@prs.pl

Grzegorz Litwinienko

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 751 11 258

grzegorz.litwinienko@prs.pl

Wojciech Madejski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 127

wojciech.madejski@prs.pl

Andrzej Otrębski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 217

andrzej.otrebski@prs.pl

Andrzej Pilecki

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 215

andrzej.pilecki@prs.pl

Justyna Purowska

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 261

justyna.purowska@prs.pl

Emil Roch

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 224

emil.roch@prs.pl

Katarzyna Rolska

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 279

katarzyna.rolska@prs.pl

Ryszard Partycki

Główny Specjalista/Principal Specialist

+48 58 75 11 239

ryszard.partycki@prs.pl

Teresa Rzeszewicz

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 223

teresa.rzeszewicz@prs.pl

Rafał Szczęsny

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 601 917 504

rafal.szczesny@prs.pl

Biuro Pomiarowe / Tonnage Measurement Bureau

Wojciech Marczak

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 205

wojciech.marczak@prs.pl

Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy / Machinery and Equipment Department

Wojciech Podlaski

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 227

wojciech.podlaski@prs.pl

Bartosz Dombrzalski

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 209

bartosz.dombrzalski@prs.pl

Ewelina Galant

Specjalista techniczny/Technical Specialis

+48 58 75 11 272

ewelina.galant@prs.pl

Sławomir Gieniusz

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 265

slawomir.gieniusz@prs.pl

Beata Guziołek

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 203

beata.guziolek@prs.pl

Michał Jahnke

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 605 228 916

michal.jahnke@prs.pl

Marcin Koliński

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 251

marcin.kolinski@prs.pl

Radosław Kozieł

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 75 11 213

radoslaw.koziel@prs.pl

Jacek Krępa

Specjalista techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 253

jacek.krepa@prs.pl

Michał Nowicki

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

58 75 11 299

michal.nowicki@prs.pl

Jacek Pabis

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 190

jacek.pabis@prs.pl

Tomasz Dorosz

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 219

tomasz.dorosz@prs.pl

Paweł Urban

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 277

pawel.urban@prs.pl

Agnieszka Wieczorek

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 346

agnieszka.wieczorek@prs.pl

Katarzyna Wojciechowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 309

katarzyna.wojciechowska@prs.pl

Wojciech Zaczek

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 212

wojciech.zaczek@prs.pl

Służba Nadzoru Okrętów Wojennych / Naval Ships Survey Services

Janusz Dilling

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych/Head of Naval Ship Survey Services

+48 58 75 11 136

janusz.dilling@prs.pl

Artur Czajkowski

+48 58 75 11 117

artur.czajkowski@prs.pl

Inspektorat Nadzoru Okrętów Wojennych/ Naval Ships Survey Department

Adam Kulczykowski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 691 568 440

+48 58 75 11 117

adam.kulczykowski@prs.pl

Bogdan Podgórski

Specialista/Specialist

+48 58 75 11 117

bogdan.podgorski@prs.pl

Zespół Nurków PRS / PRS Diving Team

Bogusław Tybuś

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 195

boguslaw.tybus@prs.pl

Paweł Tysarczyk

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 161

pawel.tysarczyk@prs.pl

Artur Wróblewski

Inspektor/Surveyor

+48 58 621 05 31

artur.wroblewski@prs.pl

PION NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION

Sławomir Bałdyga

Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych
Industrial Supervision Division Director 

+48 58 75 11 137

dp@prs.pl
 

Biuro Pionu Nadzorów Przemysłowych/Industrial Supervision Division Bureau

Piotr Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 128

+48 605 695 391

piotr.konopka@prs.pl

Katarzyna Gołąb

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 137

katarzyna.golab@prs.pl

Maria Michalak

Sekretarka/Secretary

+48 58 75 11 137

maria.michalak@prs.pl

Marika Sokół

Specjalista/Specialist

+48 75 11 128

+48 885 160 936

marika.sokol@prs.pl

Inspektorat Budownictwa / Construction Department

Józef Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 141

+48 603 160 926

jozef.konopka@prs.pl

Hubert Frymark

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 134

+48 691 912 294

hubert.frymark@prs.pl

 

Aleksandra Jodłowska

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 174

+48 603 160 189

aleksandra.jodlowska@prs.pl

 

Krzysztof Pamięta

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 130

+48 609 280 206

krzysztof.pamieta@prs.pl

 

Inspektorat Offshore / Offshore Department

Dawid Dobrzański

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 183

+48 693 020 362

dawid.dobrzanski@prs.pl

Bartłomiej Wojciechowski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 116

+48 603 301 788

bartlomiej.wojciechowski@prs.pl

Ewa Gilarska

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 197

+48 601 437 920

ewa.gilarska @prs.pl

Krzysztof Kochanowski

Inspektor/Surveyor

+48 601 672 375

+48 502 262 771 (Offshore)

krzysztof.kochanowski@prs.pl

Tomasz Kopania

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 603 072 597

tomasz.kopania@prs.pl

Agata Kowalczyk

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 116

+48 601 651 583

agata.kowalczyk@prs.pl

Agata Kuskowska

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 242

+48 693 035 723

agata.kuskowska@prs.pl

PION CERTYFIKACJI / CERTIFICATION DIVISION

Przemysław Gałka

Dyrektora Pionu Certyfikacji
Certification Division Director

+48 58 75 11 273

przemyslaw.galka@prs.pl

Sekretariat Pionu Certyfikacji / Certification Division Secretariat

Grażyna Butowska

Referent/Clerk

+48 58 75 11 273

dc@prs.pl

grazyna.butowska@prs.pl

Przedstawiciel Dyrektora Pionu Certyfikacji / Representative of Certification Division Director

Aneta Wojtkowiak-Iwanow

Przedstawiciel/Representative

+48 58 75 11 285

aneta.wojtkowiak-iwanow@prs.pl

Julia Strobel

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 336

julia.strobel@prs.pl

Biuro Rozwoju Certyfikacji / Certification Development Bureau

Beata Michalska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 186

+48 603 301 778

beata.michalska@prs.pl

Krzysztof Brokowski

Menadżer/Manager

+48 601 832 488

krzysztof.brokowski@prs.pl

Rafał Kwoka

Menadżer/Manager

+48 603 718 087

rafal.kwoka@prs.pl

Dariusz Hejmej

Menadżer/Manager

+48 601 917 514

dariusz.hejmej@prs.pl

Katarzyna Gosk

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 210

cr@prs.pl

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania / Management Systems Certification Bureau

Małgorzata Kozłowska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 286

malgorzata.kozlowska@prs.pl

Karolina Cimochowska

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 208

+48 603 110 932

karolina.cimochowska@prs.pl

Weronika Cwięk

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

tel. +48 58 75 11 386

weronika.cwiek@prs.pl

Andrzej Dżon

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 609 993 223

andrzej.dzon@prs.pl


Michał Gałecki

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 208

michal.galecki@prs.pl

Kazimierz Górecki

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 601 650 524

kazimierz.gorecki@prs.pl

Karolina Gurbisz

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 328

karolina.gurbisz@prs.pl

Anna Klebba

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 316

anna.klebba@prs.pl

Alicja Kutkowska

Specjalista/Specjalist

Opiekun Klienta/Customer Assisitant

+48 58 75 11 357

alicja.kutkowska@prs.pl

Alicja Linda

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

(nieobecna do końca 2021 r.)

Grzegorz Marchewka

Auditor Wiodący/Lead Auditor

+48 603 072 47

grzegorz.marchewka@prs.pl

Romana Poturalska

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 330

romana.poturalska@prs.pl

Marek Skowroński

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 283

marek.skowronski@prs.pl

Anna Smutniak

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 289

anna.smutniak@prs.pl

Waldemar Staszak

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 135

waldemar.staszak@prs.pl

Urszula Swat

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 603 710 510

urszula.swat@prs.pl

Paulina Szczygieł

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 274

paulina.szczygiel@prs.pl

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób / Products and Persons Certification Bureau

Przemysław Gałka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 287

przemyslaw.galka@prs.pl

Władysław Bogdanowicz

Zastępca Kierownika/Deputy Manager
Ekspert/Expert

+48 58 75 11 189

wladyslaw.bogdanowicz@prs.pl

Tomasz Bieszk

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 176

tomasz.bieszk@prs.pl

Witold Freza

Ekspert/Expert

+48 58 58 75 11 319

witold.freza@prs.pl

Przemysław Gromow

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 247

przemyslaw.gromow@prs.pl

Krzysztof Kirysiuk

Ekspert/Expert

+48 75 11 146

krzysztof.kirysiuk@prs.pl

Mirosław Klimek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 252

miroslaw.klimek@prs.pl

Marcin Koszorek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 388

marcin.koszorek@prs.pl

Ewa Kusz

Specjalista/Specialist

ewa.kusz@prs.pl

Zbigniew Orłowski

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 331

zbigniew.kazimierz.orlowski@prs.pl

Patrycja Przybylska-Rezmer

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 147

patrycja.przybylska-rezmer@prs.pl

Lech Zimny

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 232

lech.zimny@prs.pl

Laboratorium Badawcze / Testing Laboratory

Władysław Bogdanowicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 189

wladyslaw.bogdanowicz@prs.pl

Marcin Koszorek

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 388

marcin.koszorek@prs.pl

Wojciech Pytlak

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 374

wojciech.pytlak@prs.pl

PION NAUKOWO-BADAWCZY / RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION

Sekretariat Pionu Naukowo-Badawczego / Research and Development Division Secretariat

Sekretariat

+48 58 75 11 248

rs@prs.pl

Inspektorat Naukowo-Badawczy / Research and Development Department

Krzysztof Glejzer

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 246

krzysztof.glejzer@prs.pl

Mateusz Jabłoński

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 353

mateusz.jablonski@prs.pl

Maja Malinga

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 160

maja.malinga@prs.pl

 

Janusz Narewski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 171

janusz.narewski@prs.pl

Michał Struk

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 353

michal.struk@prs.pl

Daria Szczytkowska

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 171

daria.szczytkowska@prs.pl

Krzysztof Wołoszyk

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 383

krzysztof.woloszyk@prs.pl

Inspektorat Rozwoju Przepisów / Rules Development Department

Wiesław Wysokiński

Zastępca Kierownika/ Deputy Manager

+48 58 75 11 378

wieslaw.wysokinski@prs.pl

Marian Bogdaniuk

Główny Specjalista/Principal Specialist

+48 58 75 11 263

marian.bogdaniuk@prs.pl

Elżbieta Czerwińska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 377

elzbieta.czerwinska@prs.pl

Beata Gałecka

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 387

beata.galecka@prs.pl

Emilia Janiak

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 160

emilia.janiak@prs.pl

Jan Jankowski

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 244

jan.jankowski@prs.pl

Joanna Lisek

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 225

joanna.lisek@prs.pl

Andrzej Michalski

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 375

andrzej.michalski@prs.pl

Pracownik Inspektoratu RP

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 163

Marek Narewski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 292

marek.narewski@prs.pl

Jacek Poturalski

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 182

jacek.poturalski@prs.pl

Pracownik Inspektoratu

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 248

rs@prs.pl