Ponadto PRS oferuje:

  • na zlecenie użytkowników, wykonuje okresowe przeglądy techniczne nad utrzymaniem w ruchu urządzeń instalacji przemysłowych na lądzie oraz na stacjonarnych obiektach morskich,
  • wykonuje analizy techniczno – finansowe,
  • na zlecenie użytkowników lub wykonawców instalacji, wykonuje okresowe przeglądy techniczne pomostów i platform pływających oraz wydaje stosowne orzeczenia techniczne o zdatności do pływania,
  • potwierdza spełnienie wymagania powtarzalności cech jakościowych, deklarowanych przez producenta wyrobów, wydając stosowne świadectwa uznania typu wyrobu,
  • wykonuje usługi doradcze i eksperckie oraz pełni specjalistyczne nadzory w dziedzinie wykonania obiektów hydrotechnicznych,

PRS oferuje także usługi związane z nadzorem w zakresie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, takich jak inwestycje przemysłowe nowe i modernizowane, w przypadkach finansowania tych projektów nie ze środków własnych, lecz z innych źródeł, np.:

  • z zaliczki podmiotu finansującego inwestycję uruchamianej po osiągnięciu odpowiedniego stopnia gotowości inwestycji,
  • z przedmiotowego kredytu bankowego przeznaczonego na realizację części projektu inwestycyjnego,
  • gdy uruchomienie wyżej podanych źródeł finansowania wymaga gwarancji, poręczeń czy kontrgwarancji.

Więcej informacji na temat tych usług dostępne jest tutaj.