Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Redakcja BIP 

 

Roma Romańska-Bagińska
Specjalista w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Polski Rejestr Statków S.A. 
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
tel:  +48 58 75 11 329
fax: +48 58 34 60 392
email: r.romanska-baginska@prs.pl 


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-08-29
Data udostępnienia informacji: 2003-08-29
Ostatnia aktualizacja: 2003-08-29