2021
Zestawienie postanowień IMO w II półroczu 2021 - Biuletyn Informacyjny 10/2021
Najważniejsze postanowienia 32. sesji Zgromadzenia IMO - Biuletyn Informacyjny 9/2021
Wykaz wymagań IMO wchodzące w życie w 2022 r. - Biuletyn Informacyjny 8/2021
Najważniejsze postanowienia 77. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego - Biuletyn Informacyjny 7/2021
Najważniejsze postanowienia 104. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (MSC) - Biuletyn Informacyjny 6/2021
Zestawienie postanowień IMO w I półroczu 2021 - Biuletyn Informacyjny 5/2021
Najważniejsze postanowienia 108. sesji Komitetu Prawnego (LEG 108) - Biuletyn Informacyjny 4/2021
Najważniejsze postanowienia 7. sesji Podkomitetu ds. Implementacji Instrumentów IMO (III) - Biuletyn Informacyjny 3/2021
Najważniejsze postanowienia 76. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
Najważniejsze postanowienia 103. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC
Nowy kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS
2020
01/12/2020 - Najważniejsze postanowienia 75. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC
25/11/2020 - Najważniejsze postanowienia ze 102 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC
2019
15/07/2019 - Najważniejsze postanowienia z 101. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
07/06/2019 - Najważniejsze postanowienia 74. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)
01/01/2019 - Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2019 r.
2018
20/12/2018 - Najważniejsze postanowienia z 100. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
14/11/2018 - Polski Rejestr Statków S.A. rozpoczyna proces wdrażania wymagań IMO w zakresie globalnej redukcji siarki w paliwach żeglugowych do 0,5%
09/11/2018 - Najważniejsze postanowienia 73. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)
16/10/2018 - Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki w paliwie żeglugowym – co należy wiedzieć
27/09/2018 - Przesłania Międzynarodowej Organizacji Morskiej na lata 2018 i 2019
20/06/2018 - PRS na Światowych Dniach Morza i Kongresie Morskim w Szczecinie
13/06/2018 - PRS partnerem 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie
12/06/2018 - Najważniejsze postanowienia z 99 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
28/05/2018 - Nowa edycja Informatora o działalności IMO
26/04/2018 - Najważniejsze postanowienia z 72 sesji Komitetu Ochrony Środowiska (MEPC)
28/02/2018 - Nowe wymagania Konwencji MARPOL w zakresie postępowania z odpadami i gromadzenia danych o zużyciu paliwa na statkach.
06/02/2018 - Nowa edycja Książki zapisów o postępowaniu z odpadami