Podstawowy cel działalności PRS – pomoc w zapewnieniu technicznego bezpieczeństwa statków – realizowany jest przede wszystkim poprzez rozwijanie standardów bezpieczeństwa, a następnie nadzór nad ich wdrożeniem podczas budowy oraz utrzymaniem w czasie eksploatacji statku.

Wywiązanie się z tego zadania wymaga m.in. prowadzenia prac badawczych nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem konstrukcji statku.

W PRS grupa inspektorów i naukowców systematycznie zajmujących się rozwiązywaniem problemów naukowo-badawczych tworzy narzędzia do przeprowadzania potrzebnych analiz i symulacji zachowania się statku, jego konstrukcji i wyposażenia w warunkach mających wpływ na bezpieczeństwo jednostki.