Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Szkolenia w zakresie systemów zarządzania

KONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Rozwoju Certyfikacji
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273
fax:  58 34 17 769
email: cr@prs.pl


Nasze szkolenia otwarte przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.

Korzyści ze szkoleń

Naszym głównym atutem jest elastyczność w dopasowywaniu oferty szkoleniowej do zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb zgłaszanych przez naszych klientów.

Prowadzone przez nas szkolenia są połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką, a naszą kadrę szkolącą stanowią doświadczeni i wysoce wykwalifikowani eksperci.

Wiedza zdobyta na szkoleniu poświadczana jest certyfikatem, który potwierdza nabycie odpowiednich kompetencji lub zaświadczeniem uczestnictwa w kursie.

Szczególną korzyścią jest kompleksowość naszych usług, która daje klientom możliwość zminimalizowania formalności, kosztów i czasu związanego z certyfikacją systemu zarządzania oraz odpowiedniego przeszkolenia personelu, zaangażowanego w funkcjonowanie wdrożonego systemu.


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w poniższych szkoleniach:

 

ISO 9001

   Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001  szczegóły

   Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 szczegóły

   Warsztaty dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych ISO 9001  szczegóły

   Zmiany w normie ISO 9001 i 14001 szczegóły

   Zmiany w normie ISO 9001:2015 szczegóły

   Jak przebudować system na wymagania normy ISO 9001:2015  szczegóły

   Podejście procesowe wg ISO 9001  szczegóły

 

Jakość w służbie zdrowia

   Auditor wewnętrzny ISO 9001 w służbie zdrowia  szczegóły

   Pełnomocnik ISO 9001 w służbie zdrowia  szczegóły

   Norma medyczna ISO 15224  szczegóły

   Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w służbie zdrowia  szczegóły

   Podejście procesowe a jakość usługi medycznej na podstawie normy ISO 9001  szczegóły


ISO 14001 i PN-N-18001

   Auditor wewnętrzny systemów zarządzania ISO 14001 i PN-N-18001  szczegóły

 

Zakładowa Kontrola Produkcji

   Pełnomocnik zakładowej kontroli produkcji - budowa, prowadzenie dokumentacji i zarządzanie zakładową kontrolą produkcji zgodnie z wymaganiami EN 1090-1  szczegóły

 

Ochrona danych osobowych

   Ochrona danych osobowych i komunikacja z klientem drogą elektroniczną  szczegóły


ISO 22000

   Auditor wiodący ISO 22000  szczegóły


Nowoczesne systemy zarządzania

   Doskonalenie auditorów wewnętrznych w oparciu o normy serii ISO 9001 szczegóły

   Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000, SA 8000 szczegóły

   Zarządzanie niezgodnościami i obserwacjami w systemach zarządzania  szczegóły

   Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu według normy ISO 26000 - praktyczne wdrażanie  szczegóły

   Zarządzanie jakością w usługach turystycznych  szczegóły

   Dokumentacja systemu zarządzania - warunek nowoczesnych systemów zarządzania  szczegóły

   Zrównoważone zarzadzanie eventami według normy ISO 20121  szczegóły

   Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 szansą poprawy wizerunku i konkurencyjności na rynku UE szczegóły
Jeśli chcą Państwo zapoznać się z pełnym HARMONOGRAMEM szkoleń na 2016 rok i pobrać formularze zgłoszeniowe zapraszamy TUTAJ
---

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami, które będą realizowane w 2017 roku - prosimy o kontakt  e-mailowy.

---
W przypadku wątpliwości, co do realizacji danego szkolenia prosimy o kontakt z biurem cr@prs.pl - dziękujemy.