Klaster Logistyczno – Transportowego Północ Południe uzyskał tytuł Krajowego Klastra Kluczowego tj. klastera o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

DZIAŁANIE 2.3: PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PODDZIAŁANIE 2.3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

skierowanego, poprzez instytucję pośredniczącą tj. PARP, do członków Krajowych Klastrów Kluczowych.

Klaster Logistyczno – Transportowy Północ – Południe realizuje projekt IME: „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, instytucji i ośrodków naukowych z branży TSL, które rozwijają nowe technologie związane z elektromobilnością również w gospodarce morskiej.

Od dnia 10 października 2017r. do dnia 29 czerwca 2018 r. Polski Rejestr Statków S.A. brał udział w projekcie.

W ramach realizacji zadań projektu przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków uczestniczyli w spotkaniach branżowych towarzystw klasyfikacyjnych zrzeszonych w International Association of Classification Societies, których celem jest opracowywanie przepisów poprawiających bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

W czasie spotkań organizowanych przez IACS definiowane są między innymi warunki wdrożenia i nadzoru nad eksploatacją innowacyjnych produktów.

Udział w pracach paneli IACS: maszynowym i środowiskowym przedstawicieli Polskiego Rejestru Statków S.A. gwarantuje zachowanie wysokiej jakości opracowywanych przez firmę standardów technicznych, przyczyniając się do poprawy poziomu bezpieczeństwa.