Opis projektu:

Finomar Spółka z o.o. zrealizował projekt dotyczący budowy Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP). Towarzystwem Klasyfikacyjnym wspierającym realizację działań był Polski Rejestr Statków S.A.

Projekt nr: RPZP.01.05.00-32-S003/18 uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa  Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego.

Cel projektu:

Koncepcja projektu polegała na budowie wielofunkcyjnego pontonu zatapialnego do budowy, wodowania i transportu kadłubów statków i ich elementów oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Pomysł spółki Finomar, jakim był sposób oraz samo urządzenie do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych, został opatentowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2012 r.

Finalizacją projektu było uruchomienie z powodzeniem Pływającej Pochylni Pontonowej „FINOMAR 1” w październiku 2020 r. oraz wykonanie przy jej użyciu w grudniu 2020 r.  prekursorskiego wodowania promu ro-pax. „FINOMAR 1” Jest pochylnią o wymiarach:
48 metrów długości i 18 metrów szerokości. Zgodnie z założeniem projektu platforma jest przeznaczona do budowy, wodowania jednostek, transportu na jej pokładzie m.in. kadłubów i ich elementów, oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych z branży offshore.

Udział w projekcie Polskiego Rejestru Statków S.A.:

Założenia projektowe budowy jednostki uwzględniały właściwe Przepisy PRS i Przepisy Administracji Flagi Polskiej. W ramach realizacji tego innowacyjnego projektu Polski Rejestr Statków S.A. podjął się wykonania zadań bezpośredniego nadzoru budowy platformy.
W  ramach realizacji projektu wypracowane zostały warunki bezpieczeństwa
i nienaruszalności równowagi ekologicznej. Ostatecznie jednostka otrzymała symbol klasy:  
* K PONTOON (L4) -  „Dozwolony przewóz kadłuba, lub jego części, na pokładzie jednostki. Jednostka półzanurzalna”.

Pełnienie nadzoru zgodnie z przepisami PRS obejmowało między innymi działania:

  • przegląd dla nadania klasy;
  • udział w próbie stateczności i próbie morskiej;
  • wystawienie Tymczasowego Świadectwa Klasy;
  • wystawienie Świadectwa Klasy;
  • pomiar jednostki i wystawienie Międzynarodowego Świadectwa Pomiarowego;
  • wystawienie Międzynarodowego Świadectwa Wolnej Burty;
  • wpisanie do rejestru PRS i wystawienie dokumentów pełnoterminowych.

Udział PRS S.A. w projekcie nie miał jedynie charakteru rutynowych dział podejmowanych przez klasyfikatora, rozszerzył wiedzę inspektorów na temat innowacyjnych urządzeń technicznych zastosowanych w projekcie oraz spowodował konieczność opracowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji Pływającej Pochylni Pontonowej oraz obiektów wodowanych na niej lub transportowanych.