W ramach 6. PR Unii Europejskiej, w listopadzie 2005 r. PRS rozpoczął prace naukowo-badawcze w ramach projektu o nazwie HISMAR – Hull Identification System for Marine Autonomous Robotics (TST4- CT-2005-012585).

Celem projektu było opracowanie uniwersalnej platformy do inspekcji i napraw podwodnej części kadłuba statku, wyposażonej w zaawansowany system nawigacji, wykorzystującej układ czujników magnetycznych (działających w oparciu o zjawisko Halla) oraz układ czujników optycznych.

Funkcję koordynatora projektu pełnił University of Newcastle-upon-Tyne z Wielkiej Brytanii. W skład konsorcjum wchodziło 10 partnerów, m.in. z Polski, Włoch, Wlk. Brytanii, Portugalii, Niemiec i Rosji. Realizacja projektu została ukończona w roku 2009.

Platforma może mocować się do kadłuba przy pomocy elektromagnesów. W połączeniu z inteligentnymi i uczącymi się układami czujników możliwe jest stworzenie "mapy kadłuba" wczytywanej do pamięci urządzeń kontrolno-sterujących platformy.

Platforma jest wykorzystywana do nawigacji po powierzchni kadłuba statku. Posiada modułową budowę, co pozwala na wykonywanie różnych zadań inspekcyjnych oraz prac podwodnych, np. czyszczenie kadłuba z porostów.

Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu HISMAR znajdują się na stronie: https://cordis.europa.eu/project/rcn/74801/reporting/en