Polski Rejestr Statków S.A. uczestniczył w zespole przedsiębiorstw realizujących projekt Unii Europejskiej EUREKA „Dok Ekologiczny”. Koordynatorem projektu była Politechnika Gdańska – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. Pozostali partnerzy to Politechnika Warszawska – Instytut Ochrony Środowiska (ISIS), Biuro Projektowe SINUS, FPL Schiffsmakler GmbH.

Przedstawicielem PRS S.A. w zespole nadzorującym realizację projektu był Edmund Bastian, kierownik Inspektoratu Maszynowego.

Polski Rejestr Statków S.A. brał udział w okresowych spotkaniach, organizowanych przez PG, w których uczestniczyły wszystkie instytucje współrealizujące ten projekt.

Celem projektu była ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami ze strony doków pływających, zarówno nowobudowanych, jak i będących już w eksploatacji.

Zadaniem PRS S.A. było opracowanie aktualnych i ukierunkowanych na ochronę środowiska Przepisów klasyfikacji i budowy doków pływających. Spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska zostanie uwidocznione w postaci dodatkowego znaku w symbolu klasy.

Przepisy odnoszą się w zasadzie do doków nowych, są w nich jednak również zawarte wymagania, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, odnoszące się do doków już eksploatowanych. Formułowanie wymagań z zakresu ochrony środowiska było koordynowane przez Inspektorat Maszynowy PRS.

Więcej informacji na temat inicjatywy EUREKA oraz projektu Dok Ekologiczny można znaleźć pod adresem:

http://www.eureka.be/inaction/AcShowProject.do?id=2968