Informacje na temat założeń Programu można odnaleźć między innymi na stronie:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/