Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 - materiały szkoleniowe przygotowane przez Departament Współpracy Terytorialnej.

Informacje na temat programu:  http://www.interreg-baltic.eu/home.html