Interreg Europa Środkowa - materiały przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa, Departament Współpracy Terytorialnej

Informacje o programie: http://europasrodkowa.gov.pl