Seminarium - Nowoczesne systemy wykrywania pożarów na okrętach wojennych - Gdynia 2015
Nowoczesne systemy wykrywania pożarów na okrętach wojennych 2015

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Gdynia 2015

Janusz Dilling
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk 
E-mail: j.dilling@prs.pl

Filozofia projektowania systemów walki z pożarami w świetle wymagań przepisów PRS oraz standardów sojuszniczych

Referat (prezentacja) dotyczył  kwestii związanych z projektowaniem okrętów uwzględniających istotne elementy walki o żywotność okrętów, szczególnie  w aspekcie ochrony przeciwpożarowej w świetle wymagań przepisów  i publikacji PRS, jak również wymagań sojuszniczych. Omówiono również problemy związane z implementacją Kodeksu Bezpieczeństwo Okrętów Wojennych ANEP-77 do przepisów PRS oraz praktyki projektowej i eksploatacyjnej, jak również kwestie związane z procedurą wdrażania standardów cywilnych i militarnych dotyczących bezpieczeństwa okrętów i żeglugi. Poruszono również kwestie technologii komercyjnych COTS (Commercial-off-the-shelf).