Gdańsk,  2014 

dr hab. inż. Maciej Pawłowski 
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk 
E-mail: M.Pawlowski@prs.pl

“Współczesne podejście do stateczności okrętów "

W prezentacji omówiono rozwój pojęcia stateczności na przestrzeni wieków oraz kryteriów stateczności tak dla okrętów nieuszkodzonych, jak i uszkodzonych, tj. w stanie awaryjnym po kolizji z inną jednostką. Przedstawiony zostanie mało znany mechanizm przewracania się okrętów uszkodzonych pod wpływem falowania, odkryty w 1995 roku, zwany „metodą statycznej równoważności”, ang. „static equivalent method” (SEM). Dla znanej stateczności awaryjnej metoda ta pozwala określić za pomocą prostych obliczeń statycznych krytyczny stan morza z dokładnością nie gorszą, niż z pomocą badań modelowych. Ma ona ogromne znaczenie, zwłaszcza dla statków  ro-ro, stosowanych do logistycznego wsparcia operacji wojskowych.

“Modern Approach to Ship Stability”

The presentation discusses the development of the notion of stability over the centuries, including stability criteria for intact and damaged ships (after a collision with another ship). Little known mechanism of capsizing damaged ships in waves will be discussed, discovered in 1995, termed the “static equivalent method” (SEM). If stability of the damaged ship is known, the SEM makes it possible to determine with the help of simple hydrostatic calculations the critical sea state the ship can survive with the accuracy of model tests. The method is invaluable particularly for ro-ro ships, widely used for logistic back-up of military operations.

Janusz Dilling 
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk 
E-mail: J.Dilling@prs.pl

“Współczesne standardy bezpieczeństwa okrętów wojennych   w  świetle zagrożeń żeglugi i miejsc bazowania"