W pracy dokonano oceny poziomu bezpieczeństwa przy pomocy prawdopodobieństwa uszkodzenia konstrukcji, wykorzystując do tego celu model ryzyka zawierający przewidywalne scenariusze uszkodzenia konstrukcji oraz zdarzenia w poszczególnych scenariuszach. Opisane są one przy pomocy modeli matematycznych.
Statystyki uszkodzeń spowodowanych podstawowymi zdarzeniami ujętymi w drzewie uszkodzeń, zostały opracowane na podstawie symulacji ruchu statków na fali nieregularnej. Modele deterministyczne, umożliwiające symulacje ruchu statku na fali są zasadnicze w analizie ryzyka uszkodzenia konstrukcji statku i jego zatonięcia.
Przedstawione w pracy obliczenia prawdopodobieństwa uszkodzenia i zatonięcia masowca dają podstawę do dyskusji i dalszego rozwoju tego modelu ryzyka.