W dniu 11 października 2007 roku w Centrum Techniki Okrętowej S.A. odbyło się seminarium dotyczące problematyki wód balastowych pt. "Określenie zagrożenia introdukcji gatunków obcych w Zatoce Gdańskiej na podstawie badań wód balastowych”.
Seminarium pomyślane jako szerokie forum wymiany informacji oraz doświadczeń spotkało się z szerokim zainteresowaniem środowisk naukowych Trójmiasta i przedstawicieli gospodarki morskiej, w tym branży okrętowej i projektantów statków oraz przedstawicieli organów administracji państwowej. Okazało się, że problematyka wód balastowych i osadów na statkach jest tematem interdyscyplinarnym i wzbudzającym powszechne zainteresowanie różnych środowisk.
Oprócz różnych wystąpień w czasie seminarium miała miejsce prezentacja wyników realizowanego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A projektu badawczego dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmował analizę biologiczną, mikrobiologiczną oraz oznaczenia fizyko-chemicznych parametrów próbek wód balastowych pobranych ze statków wpływających na wody Zatoki Gdańskiej, ocenę ryzyka przeniesienia obcych gatunków do Zatoki Gdańskiej oraz ocenę czystości wód balastowych.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Morskiego Instytutu Rybackiego, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Morskiego, Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskiego Rejestru Statków, administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego: Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Gdańska, Urzędu Morskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Sekretariatu Konwencji Helsińskiej HELKOM, Zarządów portów morskich Gdańska i Gdyni, Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W pierwszej części seminarium wymagania i aspekty prawne związane z będącą w trakcie ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach oraz ostatnie ustalenia 56. sesji Komitetu Ochrony Środowiska IMO przedstawił Krzysztof Kołwzan z Inspektoratu Konwencyjnego PRS. (Link do prezentacji jest poniżej).

Przedstawiciel Krajowego Sekretariatu Konwencji Helsińskiej dr inż. Anna Robak-Bakierowska omówiła przyrodniczy aspekt ochrony wód Bałtyku zgodnie z Konwencją o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego HELKOM.

Działania Unii Europejskiej oraz HELKOM w odniesieniu do Konwencji o wodach balastowych, a także stanowisko polskiego rządu w sprawie ratyfikowania Konwencji przedstawiła dr inż. Małgorzata Wrońska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej.
Obce gatunki w Morzu Bałtyckim oraz wody balastowe jako wektor przenoszenia obcych gatunków były tematem wystąpienia dr. Mariusza Sapoty z Uniwersytetu Gdańskiego.

Drugą część seminarium wypełniły wystąpienia mgr Heleny Modrzejewskiej, mgr Marii Bartoszewicz oraz dr inż. Marty Walk prezentujących wyniki badań wód balastowych pobranych przez pracowników CTO S.A. na 14 statkach wpływających do Zatoki Gdańskiej, przeprowadzonych od maja do września 2007 roku oraz ocena ryzyka na podstawie zaleceń HELKOM. Wyniki przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych wykazały, że pobrane losowo wody balastowe nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla wód Zatoki Gdańskiej. Jednak doświadczenia innych państw, wyniki wcześniej wykonywanej serii badań oraz przeprowadzona analiza ryzyka dla Portu Gdańsk wskazują, że zrzuty wód balastowych nie są obojętne dla strefy przybrzeżnej Bałtyku.

Podsumowanie seminarium stanowiło wystąpienie profesora Krzysztofa Skóry z Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Skóra podkreślił, iż istnieje ryzyko przeniesienia obcych gatunków z wodami balastowymi pociągające za sobą zachwianie bioróżnorodności oraz straty ekonomiczne i należy przeciwdziałać jego powstawaniu, bowiem skutki wprowadzenia obcego gatunku do środowiska są nieodwracalne.