W dniach 17-20 października 2007 roku odbyła się pod patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr. hab. inż. B. Kuźniewskiego III Międzynarodowa Konferencja „Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2007” zorganizowana przez Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych oraz Katedry Diagnostyki i Remontów Maszyn Akademii Morskiej w Szczecinie.
Konferencja zorganizowana została dla wszystkich zajmujących się teorią i praktyką eksploatacji maszyn i urządzeń, które są lub mogą być eksploatowane w systemach energetycznych obiektów pływających i lądowych.
Była ona jest trzecią konferencją z cyklu, której organizatorzy, pragną stworzyć cykliczne forum wymiany informacji w zakresie prowadzonych badań w nauce i praktyce dotyczących diagnostyki, uszkodzeń, procesów zużycia maszyn oraz środków i metod spowalniania procesów zużycia i przywracania rezerw eksploatacyjnych maszyn i urządzeń.
Konferencja była adresowana do pracowników instytutów badawczo-dydaktycznych, badawczo-rozwojowych oraz praktyków zajmujących się eksploatacją, w szczególności obsługiwaniem (utrzymaniem w ruchu) systemów energetycznych siłowni, urządzeń pokładowych, systemów chłodniczych, przeładunkowych oraz obsługiwaniem technologicznych linii przemysłowych.
Zakres merytoryczny Konferencji obejmował następujące zagadnienia:
– Ocena jakości elementów maszyn
– Montaż maszyn i jakość montażu maszyn
– Pielęgnacja cieczy roboczych i rozdzielających
– Procesy zużycia elementów maszyn i urządzeń
– Uszkodzenia maszyn i urządzeń (przyczyny i skutki)
– Diagnostyka maszyn i urządzeń
– Technologia napraw i regeneracji elementów maszyn
– Technologia remontów maszyn
– Zastosowanie modeli matematycznych w eksploatacji maszyn i urządzeń
– Systemy eksploatacyjne
– Kształcenie w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń

Konferencja miała miejsce w Domu Pracy Twórczej AM w Świnoujściu (17-18.10), a następnie na promie na trasie Świnoujście – Kopenhaga (18-19.10). W czasie konferencji zostało zaprezentowanych 19 referatów. Większość referujących pochodziła z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni. W konferencji brali udział również przedstawiciele Politechniki Śląskiej oraz Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego z Rosji.

Na konferencji przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków S.A. Krzysztof Kołwzan z Inspektoratu Konwencyjnego zaprezentował referat pt. Polski Rejestr Statków Participation in EU Programs Development and Issues of Environmentally Friendly Vessels Recycling (Udział Polskiego Rejestru Statków w programach Unii Europejskiej dla powstania i rozwoju przyjaznego środowisku recyklingu statków), który przygotował przy współudziale prof. nadzw. Akademii Morskiej w Szczecinie dr. hab. inż. Andrzeja Adamkiewicza. (Link do tekstu referatu jest zamieszczony poniżej.)
W referacie zostały przedstawione: historia udziału PRS S.A. we wcześniejszych programach ramowych UE, a także działania Unii Europejskiej oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej na rzecz stworzenia przyjaznego środowisku recyklingu statków. W referacie omówiono także możliwy udział PRS w projekcie unijnym związanym z tą tematyką w ramach 7 Programu Ramowego.

Teksty wszystkich referatów zostały zrecenzowane i zostały opublikowane w kwartalniku „Maintenance Problems – Problemy eksploatacji” Nr 3/2007(66) wydawanym przez Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia. Egzemplarz ww. kwartalnika jest dostępny w Bibliotece PRS.

Lista referatów:
Artur Bejger: THE APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION SIGNAL TO THE INVESTIGATION OF DIESEL ENGINE FUEL INJECTION SYSTEMS
Artur Berger, Jan Drzewieniecki: APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION  IN RESEARCHES OF PHENOMENONS OCCURING IN HIGH PRESSURE FUEL OIL PIPES OF MARINE DIESEL ENGINES
Piotr Bielawski, Zygmunt Raunmiagi: NAPRAWY WYBRANYCH ELEMENTÓW OKRĘTOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO
Piotr Bielawski, Zygmunt Raunmiagi: NAPRAWY ELEMENTÓW W EKSPLOATACJI SILNIKA SPALINOWEGO STATKU
Roman Stachowski, Jan Monieta: SZACOWANIE NIEZAWODNOŚCI ZAWORÓW WTRYSKOWYCH OKRĘTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH TYPU S46MC-C
Andrzej Adamkiewicz, Krzysztof Kołwzan: Polski Rejestr Statków Participation in UE Programs. Development and Issues of Environmently Frendly Vessel Recycling
Paweł Krause, Cezary Behrendt: OPERATING CHARACTERISTICS OF THE CARGO TURBOPUMP
Antoni Wiewióra, Jerzy Listewnik: BILGE WATER TREATMENT SYSTEM (BTS) – SOME THOUGHTS -SYSTEM OBRÓBKI WÓD ZĘZOWYCH (BTS) – PRZEMYŚLENIA ZAWIŁYCH PRZEPISÓW IMO
Piotr Treichel, Antoni Wiewióra: THE BASICS OF OILY WATER DISPERSION MEASUREMENTS”
Jerzy Listewnik, Antoni Wiewióra: “CONSIDERATIONS ON LIMITING THE ELEMENTS OF HUMAN FACTOR INFLUENCE ON BREAKDOWNS OF SHIP’S MACHINERY ILLUSTRATED BY SOME CASE STUDIES
Jerzy Gutteter-Grudziński: APPLICATION OF THE MEMBRANE TECHNIQUES FOR OIL SEPARATION  FROM SHIPS BILGE WATER
Krzysztof Nozdrzykowski: A CRITERION FOR SELECTING CHARACTERISTIC DIMENSIONS OF A ROLLER VEE BLOCK
Dorota Łozowicka: ADAPTATION OF MARINE BOILER FOR SIMULATION LABORATORY WORKPLACE
Jan Krupowies: ANALYSIS OF CHANGES IN THE PROPERTIES OF LUBRICATING OILS UTILIZED IN VESSELS’ MAINPROPULSION GEAR - ANALIZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI OLEJÓW SMAROWYCH UŻYTKOWANYCH W PRZEKŁADNI NAPĘDU GŁÓWNEGO STATKÓW
Leszek Chybowski, Zbigniew Matuszak: STRUCTURAL REDUNDANCY IN AN OFFSHORE VESSEL DYNAMIC POSITIONING SYSTEM
Leszek Chybowski, Zbigniew Matuszak: USZKODZENIA W SYSTEMACH PODOBNYCHNA PRZYKŁADZIE SYSTEMU PALIWOWEGO OKRĘTOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO
Paweł Krasowski: CHANGE OF CAPACITY FORCE IN SLIDE JOURNAL PLANE BEARING BY LAMINAR UNSTEADY LUBRICATION - ZMIANA NOŚNOSCI PŁASKIEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO PRZY NIESTACJONARNYM LAMINARNYM SMAROWANIU.

Treść referatu w załączonym pliku    Prezentacja w załączonym pliku