Siły generowane falą morską oraz siły bezwładności są siłami determinującymi ruch statku na fali nieregularnej. Jednak w przypadku przewożenia ładunków płynnych w częściowo wypełnionych ładowniach dodatkowo występują siły wywołane ruchem cieczy we wnętrzu ładowni.
Ruch statku na fali w dziedzinie czasu opisano przy pomocy nieliniowych równań różniczkowych zapisanych w nieinercjalnym układzie odniesienia. W równaniach uwzględniono siły wywołane poruszającym się we wnętrzu ładowni ładunkiem płynnym. Ruch cieczy we wnętrzu statku opisano przy pomocy różniczkowych zagadnień brzegowych, w których istotnym elementem jest zmieniająca się w czasie swobodna powierzchnia. Zagadnienia te rozwiązano przy zastosowaniu metody elementów brzegowych.
W referacie przedstawiono analizę wpływu ruchu ładunku płynnego na ruch statku w przypadku częściowego wypełnienia ładowni. Analizę wykonano dla różnych fal regularnych i nieregularnych wymuszających ruch statku. Numeryczne rozwiązanie zagadnień brzegowych oraz równań ruchu umożliwiło wykonanie symulacji i wizualizację ruchu statku i ruchu ładunku płynnego w jego ładowni.
 Treść referatu